Novinky v krajanskej komunite - 25. apríl 2023

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 25.4.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Pražská kaviareň otestovala štátnu aplikáciu na prihlasovanie sa k voľbe poštou do NR SR v roku 2023
  2. Pražská kaviareň spustí mapu aktívnych krajanov ešte pred letom
  3. Pražská kaviareň zapracovala žiadosti o dotácie na rok 2023 od ÚSŽZ do www.krajan.sk
  4. Čítame knihy po slovensky od slovenských autorov
  5. Nadácia NBS spúšťa výzvu na podporu finančnej gramotnosti aj pre krajanov
  6. Dotazník k vykonávaciemu plánu II od ÚSŽZ
  7. Prihláška na letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

1. Pražská kaviareň otestovala štátnu aplikáciu na prihlasovanie sa k voľbe poštou do NR SR v roku 2023

Ministerstvo vnútra sprístupnilo aj pre Pražskú kaviareň aj pre SrdcomDoma testovaciu verziu štátnej aplikácie na prihlasovanie sa k voľbe poštou zo zahraničia. Aplikácia výrazne zjednoduší a zefektívni voľbu poštou. Je intuitívna, zvládne ju používať každý volič. Ministerstvu sme poslali pár kozmetických pripomienok a pár námetov na zlepšenie.

2. Pražská kaviareň spustí mapu aktívnych krajanov ešte pred letom

Pražská kaviareň intenzívne pracuje na vybudovaní systému, ktorý bude zbierať a tvoriť mapu aktívnych krajanov, ktorí budú mať záujem prepájať krajanov navzájom a prepájať krajanov so Slovenskom.

3. Pražská kaviareň zapracovala žiadosti o dotácie na rok 2023 od ÚSŽZ do www.krajan.sk

Na krajanskom portáli www.krajan.sk nájdete zapracované žiadosti o dotácie od ÚSŽZ od roku 2016 až po rok 2023. Máte tak možnosť vidieť, ako sa jednotlivé krajanské spolky rozvíjajú a čo všetko organizujú pre ostatných krajanov.

Štatistický prehľad dotácií od ÚSŽZ

4. Čítame knihy po slovensky od slovenských autorov

V Prahe sa konajú pravidelne Slovenské literárne večery, čo sú stretnutia so slovenskými spisovateľmi predstavujúcimi svoje diela. Často zaznieva z publika požiadavka na slovenské knihy. Diela v knižnej papierovej podobe bude náročné dostať do zahraničia. Odporúčame využiť možnosť zadovážiť diela v elektronickej podobe napríklad zo slovenského online kníhkupectva www.martinus.sk , kde je možné vyfiltrovať formát E-knihe. Ak vám chýba inšpirácia, skúste sa pozrieť na knihy od Michala Hvoreckého alebo Michala Havrana.

5. Nadácia NBS spúšťa výzvu na podporu finančnej gramotnosti aj pre krajanov

Nadácia NBS vypisuje každý rok dotačné výzvy na podporu finančnej gramotnosti. Do minulého roku sa mohli zapojiť len subjekty registrované na Slovensku. Vyzvali sme Nadáciu, aby výzvu otvorila aj pre krajanov. A tento rok už sa môžu zapojiť aj subjekty registrované v zahraničí. Takto by sme chceli apelovať aj na ďalšie subjekty na Slovensku, aby umožnili aj krajanov zapájať sa do rozvoja Slovenska.

Ak sa venujete finančnej gramotnosti, určite túto možnosť využite. Z Českej republiky sa zapojí nezisková organizácia Matika.in z. s.

Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

6. Dotazník k vykonávaciemu plánu II od ÚSŽZ

Do konca apríla je možné vyplniť v dotazníku návrhy do vykonávacie plánu II pre jednotlivé krajiny, ktoré zbiera Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajania tak majú možnosť ovplyvniť, na čo sa bude sústrediť krajanská podpora zo strany Slovenskej republike v danej krajine.

Dotazník k vykonávaciemu plánu II

7. Prihláška na letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

Aj tento rok sa otvára nové kolo prihlášok na štipendium pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka a kultúry! Pripravuje sa už 59. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Tento rok sa Letná škola uskutoční: osobne v Bratislave: 30. júla – 19. augusta 2023 alebo online: 31. júla – 12. augusta 2023.

Podrobné informácie k letnej škole

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Česká republika

Podobné aktivity:

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com