16. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2023

 

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 13.3.2023 do 31.5.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje, pod záštitou predsedu vlády SR, pre žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike a krajanskom zahraničí literárnu súťaž Hodžov novinový článok.

Obsahom 16.ročníka celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2023 je téma:

Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť

Motto:

"Lekárov bude vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok."

Karol L. Zachar (1918 – 2003)
slovenský režisér, herec, choreograf

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na Slovensku a v zahraničí).
 2. Súťažná práca musí byť napísaná v slovenčine
 3. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word (nie PDF) na adresu: sutaz@zsmh.sk
 4. Do predmetu správy uveďte: „Súťaž-HNČ-PRIEZVISKO a MENO“ . Rovnako prosíme o označenie názvu súboru (doc., docx.) (môžete použiť šablónu v linku vyššie)
 5. Termín doručenia prác: najneskôr do 31.5.2023
 6. Maximálny rozsah práce: 2 strany - formát A4 = 60 riadkov.
 7. Maximálny počet prác z jednej školy: 5
 8. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 9. V textovom súbore so zaslanou prácou prosíme uviesť :
  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • vek a navštevovaný ročník
  • presný názov a úplnú adresu navštevovanej školy
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy/učiteľa
  • meno učiteľa

Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, zástupcu Vydavateľstva SAV Veda a učiteľov zo ZŠ s MŠ M. Hodžu

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v Pállfyho paláci v Bratislave (po vvhodnotení prác, podľa termínu na pozvánke)

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk

Termín zaslania prác do 31.5. 2023.

 

Viac informácií:

https://zsmh.sk/hodzov-novinovy-clanok/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com