Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 21.9.2023 do 31.10.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z krajanského sveta:

  1. Nezabudnite doručiť hlasovacie lístky k voľbe poštou do Národnej rady SR najneskôr do 29. septembra 2023 do 12.00 h.
  2. Informačný seminár k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou 27. septembra
  3. Volebná noc v zahraničí 30. septembra
  4. e-Kniha: Magnet pre talent (Schopnosť udržať si, prilákať a kultivovať talent rozhodne o budúcnosti krajiny)
  5. Mapa AI Slovákov
  6. Fond na podporu umenia spustil Výzvu č. 1/2024
  7. e-Kniha: „Priateľ, partner, spojenec“ od Pavla Demeša
  8. Pražská kaviareň na midisáži DIG DEEP v Slovenskom inštitúte v Prahe
  9. Rezolúcia senátu USA k 30. výročiu samostatnosti Slovenska
  10. Slovak Pro Summit 2023

1. Nezabudnite doručiť hlasovacie lístky k voľbe poštou do Národnej rady SR najneskôr do 29. septembra 2023 do 12.00 h.

Ostáva už len pár dní na vyplnenie a zaslanie hlasovacích lístkov k voľbe poslancov do parlamentu SR. Ak si neviete vybrať, porozprávajte sa s rodinou, známymi, kamarátmi, alebo môžete vyskúšať volebnú kalkulačku.

2. Informačný seminár k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou 27. septembra

Ak máte otázky k Výzve na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou pripojte sa k online informačnému semináru, ktorý sa uskutoční 27.9.2023 v čase 15:00-16:00. Pripomínam, že do výzvy sa môžu zapojiť len subjekty registrované na Slovensku, ALE výstupy podporených projektov budú podujatia, ktorých sa budú môcť zúčastniť aj krajania.

Informačný seminár

3. Volebná noc v zahraničí 30. septembra

Pražská kaviareň spolu s Kinom Atlas organizujú v Prahe v Café Atlas rostlin 30. 9. volebnú noc, kde sa budú sledovať priebežné výsledky volieb do Národnej rady SR. Online sa prepojíme s ďalšími miestami vo svete, kde budú sledovať sčítavanie hlasov. Ozval sa New York, Brusel, Londýn...

Volebná noc v Prahe

4. e-Kniha: Magnet pre talent (Schopnosť udržať si, prilákať a kultivovať talent rozhodne o budúcnosti krajiny)

Výskumná a inovačná autorita VAIA predstavila White paper na veľkú hodnotu, o ktorú sa musíme ako krajina starať: talent. Čo s odlivom mozgov a návratom diaspóry, ako stimulovať príliv zahraničného talentu a spoluprácu s diaspórou? Tento White paper je prvý zo série štyroch, ktoré táto vláda zanechá ako návod na lepšiu krajinu.

e-Kniha: Magnet pre talent

5. Mapa AI Slovákov

Zakladateľka KInITu Mária Bieliková vytvorila mapu Slovákov vo svete, ktorí sa venujú Umelej inteligencii. Ak poznáte niekoho, kto je akokoľvek prepojený s umelou inteligenciou a žije alebo dlhodobo žil v zahraničí, dajte mu/jej o mape vedieť, nech sa zaregistruje.

Mapa AI Slovákov

6. Fond na podporu umenia spustil Výzvu č. 1/2024

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov, medzi ktorými sú aj aktivity na medzinárodnú mobilitu a prezentáciu.

Výzva č. 1/2024

7. e-Kniha: „Priateľ, partner, spojenec“ od Pavla Demeša

Kniha Pavla Demeša o slovensko-amerických vzťahoch od Nežnej revolúcie dodnes vznikla pri príležitosti 30. výročia vzťahov medzi oboma krajinami. Je o výzvach, ktorým v nich čelíme, prínose pre Slovensko, ako aj o ich budúcnosti.

„Priateľ, partner, spojenec“

8. Pražská kaviareň na midisáži DIG DEEP v Slovenskom inštitúte v Prahe

V Slovenskom inštitúte v Prahe sa konala midisáž DIG DEEP, kde sa z Pražskej kaviarne zúčastnili Andrej Probst a Adela Klepáková. Odporúčame navštevovať kultúrne akcie našich Slovenských inštitútov. Zúčastňujú sa ich zaujímaví ľudia, od ktorých sa dá veľa vecí dozvedieť.

Užitočné informácie pre krajanov

9. Rezolúcia senátu USA k 30. výročiu samostatnosti Slovenska

Rezolúcia vyzdvihuje odvahu občanov Československa, ktorí sa v roku 1989 postavili voči diktatúre a neslobode a oceňuje príspevok Slovenska k budovaniu demokracie, prosperity, slobody, ako aj mieru a bezpečnosti vo svete. V rezolúcii je tiež zdôraznená naša podpora Ukrajiny v jej boji proti nevyprovokovanej ruskej agresii. Senátori vyzdvihli aj prínos Slovenska v rámci kolektívnej obrany, ktorú predstavuje členstvo v NATO. Práve strategické spojenectvo s USA nám umožňuje zvládať aktuálne výzvy v podobe klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti, pokročilých technológií, kybernetickej bezpečnosti a odolnosti voči dezinformáciám a hybridným hrozbám.

Užitočné informácie pre krajanov

10. Slovak PRO Summit 2023

“Slovak PRO Summit 2023 je ponukou na spoluprácu pri tvorbe a prijímaní rozhodnutí pre lepšie a modernejšie Slovensko”

Slovensko, ktoré tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku, je modernou krajinou plnou talentovaných a odhodlaných ľudí. Dnes však čelí mnohým výzvam: starnúcej populácii, klimatickým zmenám, digitálnej transformácii alebo masívnemu odlivu mladých ľudí do zahraničia. Práve schopnosť udržať talent alebo ho nahradiť talentom zo zahraničia je nevyhnutná z pohľadu konkurencieschopnosti a udržateľnosti v budúcnosti.

Slovak PRO Summit 2023

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Česká republika

Podobné aktivity:

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com