Mobilná učebňa slovenského jazyka pre mládež

 

Miesto realizácie

Richňava, Štiavnické Bane

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.6.2023 do 22.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Letný jazykový tábor pre mladých vo veku od 15 - 18 rokov sa bude konať v termíne 18.6. – 22. 6. 2023 v učebno-výcvikovom zariadení UK – Richňava, Štiavnické Bane.

Cieľ: zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku zábavnou formou, rozšírenie vedomostí o histórii, kultúre a súčasnosti vybraných miest, získanie geografických vedomostí o Slovensku počas trojdňovej exkurzie.

Podmienky účasti: vek od 15-18 rokov.

ujop@cdv.uniba.sk

Termín podania prihlášok 1. 5. – 1. 6. 2023

 

Viac informácií:

https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com