Parlament ocenil významné osobnosti slovenského zahraničia 2023

 

Organizátor

Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

6.7.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si každoročne pripomíname 5. júla, boli na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky za prítomnosti jeho predsedu Milana Vetráka ocenené viaceré významné osobnosti slovenského zahraničia. Organizátormi podujatia boli mimovládne organizácie Nadácia Národný Pamätník Slovenského vysťahovalectva, Family Š. B. Roman a Kanadská základina pre umenie a divadlo. Tieto organizácie každoročne udeľujú významným osobnostiam slovenského zahraničia pamätnú medailu predsedu Svetového kongresu Slovákov Štefana Boleslava Romana.

Pamätná medaila sa udeľuje za dlhodobý alebo životný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva a života slovenskej diaspóry vo svete. Tento rok bola udelená manželom MUDr. Márii Miňovej a Ing. Jaroslavovi Miňovi z Českej republiky, Nadji Gyllenhammer zo Švédska a JUDr. Michalovi Spevákovi zo Srbska.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com