Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - XIV. ročníka celoslovenskej súťaže

 

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.11.2022 do 28.4.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.

Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Témy (spoločné pre všetky časti a kategórie):

Termíny:

 

Viac informácií:

https://zszobor.edupage.org/a/svatoplukovo-kralovstvo


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com