VÝZVA: Predkladajte návrhy na organizáciu a umeleckú tvorbu krajanských kultúrnych programov v roku 2024

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2024 do 20.2.2024

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na umeleckú tvorbu a organizáciu nasledovných krajanských kultúrnych programov v roku 2024, ktoré sú realizované pod záštitou ÚSŽZ:

Akým spôsobom môže jednotlivec/realizačný tím reagovať na výzvu?

Kontaktujte nás do 20. februára 2024 na emailovej adrese: kulturnepodujatia@uszz.gov.sk

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-organizaciu-a-umelecku-tvorbu-krajanskych-kulturnych-programov-v-roku-2024/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com