Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

 

Miesto realizácie

Hotel Sorea Regia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.10.2022 do 29.10.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 28. – 29. októbra 2022 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 na tému:

„Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026.“

Konferencia sa uskutoční v zasadacej sieni Hotela SOREA Regia (Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava – Staré mesto).

Účasť na konferencii predpokladá zaslanie príspevku na uvedenú tému v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times News Roman – veľkosť 12) do 30. septembra 2022 na adresu: konferencia@uszz.gov.sk. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozve na konferenciu autorov príspevkov na základe kvality zaslaných príspevkov, so zreteľom na zachovanie vyváženosti teritoriálneho zastúpenia.

Ubytovanie a stravovanie v Hoteli SOREA Regia bude zahraničným účastníkom konferencie plne hradené.

O programe konferencie a jeho sprievodných podujatiach budeme informovať priebežne.

Kontaktnou osobou je Pavel Meleg (pavel.meleg@uszz.gov.sk).

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/stala-konferencia-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2022-sa-uskutocni-v-oktobri-2022/

 

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Slovenská republika Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023 - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com