Deň Slovákov žijúcich v zahraničí 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete

 

Miesto realizácie

Sad Janka Kráľa, Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

5.7.2023

Oblasť

Kultúra

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v stredu 5. júla 2023. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta – kanadský folklórny súbor Domovina, predstavitelia Slovenského divadla v Londýne, členovia slovenských folklórnych súborov z Argentíny, aj zástupcovia tradičných slovenských komunít z Dolnej zeme.

Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla 2023 od 10:00 v centre Sadu Janka Kráľa v mestskej časti Petržalka. Presná poloha

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský.

Pamätný Deň zahraničných Slovákov symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda – 5. júla, oslavujeme ho už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Od toho roku sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/den-slovakov-zijucich-v-zahranici-2023-oslavime-spolocne-5-jula-v-bratislave-aj-vo-svete/


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com