Záujemcovia o krajanské dotácie musia vyplniť svoje profily do 15.2.2024 v dotačnom systéme

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.1.2024 do 15.2.2024

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

S blížiacim sa termínom uverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2024 Vás žiadame o vytvorenie registrácie nového žiadateľa alebo aktualizáciu Vášho existujúceho profilu žiadateľa v našom dotačnom systéme do 15.2.2024 ⏰

Pre zabezpečenie správnej evidencie a transparentného hodnotenia projektov je nevyhnutné splniť tieto kroky:

✅Registrácia nových žiadateľov v „Dotačnom systéme“

✅Doplnenie existujúceho „Profilu žiadateľa“

✅Podrobné opisy „Aktivít“: je dôležité, aby ste podrobne rozpísali všetky aktivity, ktorým sa venujete v rámci zákonom stanovených oblastí. Upozorňujeme, že v prípade neuvedenia konkrétnej aktivity nie je možné žiadať o dotáciu v danej oblasti.

❗Novú registráciu a doplnenie všetkých informácií a povinných dokumentov je potrebné uskutočniť do 15.2.2024 📆 V opačnom prípade nebudete môcť z technických dôvodov pristúpiť k podaniu žiadosti o dotáciu v rámci najbližšej výzvy.

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/dotacie-uszz-2024/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com