Zber krajanských oblastí do akčného plánu podľa schválenej koncepcie na roky 2022 až 2026

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.10.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyzýva krajanov na definovanie krajanských oblastí/potrieb/problémov, ktoré by sa vložili do akčných plánov podľa vládou schválenej krajanskej koncepcie na roky 2022 až 2026.

Akčný plán I - to sú všeobecné body pre všetkých krajanov

Akčný plán II - to sú body špecifické pre konkrétne krajiny

Svoje návrhy zasielajte Denisovi Palutkovi - denis.palutka@uszz.gov.sk

Termín do konca novembra 2022. To je záväzok ÚSŽZ voči vláde.

Pražská kaviareň vytvorila predbežný zoznam problémových oblastí na základe výstupov z krajanskej konferencie. Nie je úplný, na konferencii neboli zastúpení všetci krajania a neodzneli všetky prihlásené príspevky. Zoznam môžete ale nemusíte doplňovať, zoznam bude zdieľaný s ÚSŽZ. Svoje návrhy posielajte aj priamo Denisovi Palutkovi.


Predbežné návrhy oblastí do akčného plánu

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com