Pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému

 

Miesto realizácie

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 28.2.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Podľa akčného plánu I má byť splnený bod 3.5. do konca februára 2023 a teda vytvorená pracovná skupina pre vzdelávanie s cieľom integrácie detí do slovenského systému. Kto sú členovia tejto pracovnej skupiny? A aký je kontakt na túto skupinu?

Návrh na zloženie pracovnej skupiny pre problematiku postavenia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí (v zložení zástupcov niektorých vzdelávacích centier a víkendových škôl nominovaných zo strany ISEIA, zástupcov ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR) bude definitívne potvrdený až Komisiou ÚSŽZ pre školstvo a vzdelávanie - Sekciou pre západnú Európu a zámorie na jej tohtoročnom zasadnutí, ktoré je naplánované na 5. apríla 2023 v Bratislave, a kde sa zúčastňujú práve zástupcovia vzdelávacích centier, MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ. V rámci zasadnutia prebehne aj prvé rokovanie pracovnej skupiny, kde sa stanovia jej ďalšie aktivity, podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek vzdelávacích centier. Preto je zatiaľ kontakt pre viac informácií:

Mgr. BARANYAIOVÁ Katarína

Tel.: 00421/2/57 20 05 21

E-mail: katarina.baranyaiova@uszz.gov.sk

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com