Dotácie od ÚSŽZ pre rok 2023

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 31.10.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení krajania,

radi by sme Vás informovali, že DOTAČNÝ SYSTÉM ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023 bude tento rok otvorený už od 1. septembra 2022.

Žiadosti o dotáciu v riadnom kole je možné podávať odo dňa, ktorý je vždy zverejnený vo Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu na internetovej stránke ÚSŽZ.

V tomto roku sa elektronický dotačný systém otvára už od 1. septembra 2022 a prijímanie žiadostí potrvá do 31. októbra 2022 do 23:59 hod. časového pásma platného v Slovenskej republike. Po uplynutí tohto času systém už nebude prijímať nové žiadosti.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať na našom webe v texte Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorá bude zverejnená niekoľko dní pred otvorením dotačného systému.

Pred zadaním vašej žiadosti o pridelenie dotácie Vás žiadame o včasné:

- skontrolovanie, prípadne o doplnenie alebo opravu vašich údajov v profile žiadateľa

- skontrolovanie povinných príloh v profile žiadateľa (či sú kompletné a aktuálne)

Za správnosť a kompletnosť údajov zodpovedá žiadateľ o dotáciu.

Systém Vám povolí vytvoriť novú žiadosť až po tom, ako si skontrolujete a doplníte svoje údaje v profile žiadateľa a potvrdíte ich správnosť stlačením tlačidla ULOŽIŤ.

Zoznam povinných príloh, ktoré je potrebné mať uložené v dotačnom systéme:

Pre právnické osoby je potrebné mať nahraté tieto dokumenty:

1) kópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (potvrdenie o tom, že spolok/združenie je registrované v príslušnom štáte)

2) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka (predstavuje potvrdenie o tom, kto je oprávnený konať a robiť úkony v mene spolku/združenia), kópia identifikačného dokladu ( pas, občiansky preukaz)

3) kópia stanov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, v platnom znení spolu s ich prekladom do slovenského jazyka ( pokiaľ nemáte stanovy, bude nám stačiť doklad o právnej subjektivite)

4) kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka – (potvrdenie, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Pre fyzické osoby je potrebné mať nahraté tieto dokumenty:

1) kópia identifikačného dokladu ( pas, občiansky preukaz)

2) kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka - (potvrdenie, na ktorom sa budú nachádzať všetky platobné údaje ako názov banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a Swift kód)

Úrad si môže vyžiadať tieto dokumenty aj úradne preložené a overené.

Upozorňujeme, že správne vyplnená a úplná registrácia je nevyhnutnou podmienok na získanie dotácie.

V prípade otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať príslušného pracovníka TEDO zodpovedného za Vašu krajinu. Kontakty na pracovníkov ÚSŽZ nájdete aj na adrese www.uszz.sk/kontakty/:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ

– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko,

Tel.: 00421 2 57200528

E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL

– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie

Tel.: 00421 2 57200544

E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ ( nastúpi od 1.8.2022 )

– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Srbsko

Tel.: 00421 2 57200517

E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/vyzva2023/

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com