Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024

 

Miesto realizácie

Online

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.2.2024 do 31.3.2024

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení záujemcovia o dotáciu,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 v nasledujúcich oblastiach:

👩‍🏫VZDELÁVANIE

🎼KULTÚRA

🗣INFORMÁCIE

🎥MÉDIÁ

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

📅Registrácia žiadostí v dotačnom informačnom systéme bude prebiehať v dňoch od 𝟐𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝. do 𝟑𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐝𝐨 𝟐𝟒.𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐝. SEČ

 

Viac informácií:

https://www.uszz.sk/vyzva-uszz-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2024/


Viac informácií tu


Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com