Revitalizačný tábor v materskej krajine-na Slovensku (Farná,Levice,Nitra,Bratislava) určená pre mládež slov.národnosti v Maďarsku so zameraním na spoznávanie domoviny,resp.pestovanie mat.jazyka,príprava na jaz. skúšku,zachovanie identity a náboženstva

 

Organizátor

Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - 935 66 Obec FARNÁ (ul. Farná č. 462) / (http://www.farna.sk) a okolie, ďalej - v závislosti od výšky dotácie - mesto Levice a Nitra, prehliadky okresov a ich bezprostredného regiónu, možno hlavného mesta Slovenska Bratislavy (1 deň).

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.6.2023 do 21.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Rozvíjať vedomosti študentov o domovine, jazyku v materskej krajine v spolupráci so základnými školami Farná,Levice a Nitra, resp.miestnymi farnosťami. Prioritou je príprava mládeže na jaz. skúšku, ktorá neskôr poskytne konkurenčné výhody na trhu práce.

Očakávaný prínos projektu

Prostredníctvom týchto programov sa nenápadne/hravou formou posilňuje základné národnostné piliere: slovenská identita, sebaidentita, viera; rozvíja sa slovná zásoba a počas športových, náboženských, turistických programov, prehliadok miest, kvízov, tanečných domov počas týždňa sa vytvárajú nové priateľstvá s miestnou mládežou. Základy sa dajú zvládnuť pomocou podobných kontinentálnych táborov a lesných škôl, do ktorých sa môžu záujemcovia rok čo rok vracať aj po ukončení štúdia - vo vzostupnom systéme - a ak nebudú pokračovať v štúdiu na slov. strednej škole je to pre nich jedinečná a vypĺňajúca príležitosť na zabezpečenie kontinuity rozvoja materinského jazyka - ako mimoškolskej vzdelávacej aktivity. Ich komunikácia v slovenčine bude čoraz sebavedomejšia a spoľahlivejšia, čo ich pripraví na dosiahnutie mierne pokročilej a neskôr pokročilej jaz. skúšky zo slovenského jazyka.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 5 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 000 € 2 500 € 333,33 € 33,33 € 0,0250 €

Žiadosť číslo 0001/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0001/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com