MLYNKY 275

 

Organizátor

Kultúrny spolok pre Mlynky

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenské obce v Maďarsku, ako aj sesterské osady na Slovensku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 27.11.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prostredníctvom kultúrnych aktivít nášho 15-ročného Kultúrneho spolku pre Mlynky je naším cieľom vytvoriť priateľské vzťahy medzi slovenskými národnostnými komunitami jednotlivých regiónov, prehĺbiť ich náboženský život v komunite, prezentovať naše zvyky, obohatiť našu odlišnú regionálnu slovnú zásobu, zapojiť našich mladých, pestovať a zachovávať tradície. V decembri 2022 je naším cieľom prezentácia série vianočných programov pri príležitosti 275. výročia znovu osídlenia našej obce - Mlynkov, a to slovenských obciach v Maďarsku (najmä v Peštianskej župe, pripeštianskych obciach s vysokým podielom asimilácie slovenského obyvateľstva), ďalej aj v sesterských obciach na Slovensku. Prostredníctvom našich vianočných programov sa nám podarí zastaviť/spomaliť rýchlu asimiláciu slovenských obcí v Maďarsku, pretože práve pripeštianske obce sú z hľadiska vymretia materinského (tj. slovenského) jazyka tie najohrozenejšie. Musíme venovať zvýšenú pozornosť na aktívne zapojenie slovenských obyvateľov osád, najmä mladej generácie, pretože vyučovanie slovenského jazyka vo väčšine týchto miest už neprebieha, takže sa so zvykmi, tradíciami našich slovenských predkov môžu zoznámiť len v rámci mimoškolských, voľnočasových aktivít. Našim cieľom je predstaviť viac ako 300-ročné pilíšske vianočné tradície, zvyky a piesne so zapojením slovenskej mládeže v Maďarsku, a to najmä počas adventného obdobia. Náš ekumenický, adventný koncert - \"Svätá rodina hľadá nocľah...\" je spojený so zapálením sviec a autentickou betlehemskou hrou.

V r. 2017 sme získali štátne vyznamenanie „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE“ Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, teda cenu za „Kultúrne aktivity národností v Maďarsku“, ktorú v r. 2021 získal aj náš predseda a umelecký vedúci Levente Galda ako jednotlivca. Cenu si mohol prevziať na jar 2021 prevziať od zástupcu predsedu vlády Dr. Zsolta Semjéna. Boli sme nominovaní aj na cenu ZA NÁRODNOSŤ Slovenskej samosprávy Budapešti. Okrem tanečného súboru, ktorý existuje už 45 rokov, pôsobí v rámci nášho spolku už 15 rokov aj slovenský mládežnícky tanečný súbor, ktorý má ročne viac ako sto vystúpení. V lete 2020 sme usporiadali Celoštátnu prehliadku ľudovej hudby a Medzinárodný folklórny festival v Békešskej Čabe so zapojením Národnej asociácie speváckych zborov a orchestrov, na ktorých mala zastúpenie skupina 30 slovenských obcí v Maďarsku (300 osôb). Náš jubilujúci súbor aj naše združenie sú členmi KÓTA (Združenie maďarských speváckych zborov, kapiel a súborov ľudovej hudby). Maďarsko sme zastupovali na viacerých prestížnych medzinárodných podujatiach: na Slovensku, v Grécku, Londýne, Švédsku, Paríži, Českej republike, Srbsku, Rumunsku, Ukrajine, Chorvátsku, Slovinsku, Nemecku, Poľsku…

Očakávaný prínos projektu

Cieľom tohto programu je vytvoriť priateľské vzťahy medzi slovenskými národnostnými komunita jednotlivých regiónov, prehĺbiť ich náboženský život v komunite, prezentovať naše zvyky, obohatiť našu odlišnú regionálnu slovnú zásobu, zapojiť našich mladých, pestovať a zachovávať tradície. V decembri 2022 je naším cieľom prezentácia série vianočných programov pri príležitosti 275. výročia znovu osídlenia našej obce - Mlynkov, a to slovenských obciach v Maďarsku (najmä v Peštianskej župe, pripeštianskych obciach s vysokým podielom asimilácie slovenského obyvateľstva), ďalej aj v sesterských obciach na Slovensku. Prostredníctvom našich vianočných programov sa nám podarí zastaviť/spomaliť rýchlu asimiláciu slovenských obcí v Maďarsku, pretože práve pripeštianske obce sú z hľadiska vymretia materinského (tj. slovenského) jazyka tie najohrozenejšie. Musíme venovať zvýšenú pozornosť na aktívne zapojenie slovenských obyvateľov osád, najmä mladej generácie, pretože vyučovanie slovenského jazyka vo väčšine týchto miest už neprebieha, takže sa so zvykmi, tradíciami našich slovenských predkov môžu zoznámiť len v rámci mimoškolských, voľnočasových aktivít. Našim cieľom je predstaviť viac ako 300-ročné pilíšske vianočné tradície, zvyky a piesne so zapojením slovenskej mládeže v Maďarsku, a to najmä počas adventného obdobia. Náš ekumenický, adventný koncert - \"Svätá rodina hľadá nocľah...\" je spojený so zapálením sviec a autentickou betlehemskou hrou.

Dodatočné informácie

V r. 2017 sme získali štátne vyznamenanie „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE“ Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, teda cenu za „Kultúrne aktivity národností v Maďarsku“, ktorú v r. 2021 získal aj náš predseda a umelecký vedúci Levente Galda ako jednotlivca. Cenu si mohol prevziať na jar 2021 prevziať od zástupcu predsedu vlády Dr. Zsolta Semjéna. Boli sme nominovaní aj na cenu ZA NÁRODNOSŤ Slovenskej samosprávy Budapešti. Okrem tanečného súboru, ktorý existuje už 45 rokov, pôsobí v rámci nášho spolku už 15 rokov aj slovenský mládežnícky tanečný súbor, ktorý má ročne viac ako sto vystúpení. V lete 2020 sme usporiadali Celoštátnu prehliadku ľudovej hudby a Medzinárodný folklórny festival v Békešskej Čabe so zapojením Národnej asociácie speváckych zborov a orchestrov, na ktorých mala zastúpenie skupina 30 slovenských obcí v Maďarsku (300 osôb). Náš jubilujúci súbor aj naše združenie sú členmi KÓTA (Združenie maďarských speváckych zborov, kapiel a súborov ľudovej hudby). Maďarsko sme zastupovali na viacerých prestížnych medzinárodných podujatiach: na Slovensku, v Grécku, Londýne, Švédsku, Paríži, Českej republike, Srbsku, Rumunsku, Ukrajine, Chorvátsku, Slovinsku, Nemecku, Poľsku…

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 6 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 000 € 1 000 € 14,00 € 1,40 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0945/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Krojové vybavenie (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0945/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com