26. Slovenské spievanky a veršovačky – celoštátna súťaž

 

Organizátor

Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Níža, Sarvaš, Dabaš

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 5.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Usporiadanie súťaže Slovenské spievanky a veršovačky –celoštátna súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej prózy a poézie pre slovenské národnostné školy v Maďarsku a s ňou súvisiace organizačné záležitosti.

Očakávaný prínos projektu

Prináša predovšetkým aktívne sa zapojenie žiakov a študentov do slovenskej národnostnej záujmovo umeleckej činnosti, posilňuje pocit spolupatričnosti k slovenskej národnosti, vedie k vytvoreniu citovej väzby k slovenskému jazyku a kultúry. Vysoká účasť a zvyšujúca sa kvalitatívna úroveň potvrdzujú nenahraditeľnosť podujatia, ktorá je jediná svojho druhu v Maďarsku.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 100 € 3 500 € 27,00 € 2,70 € 0,0350 €

Žiadosť číslo 0077/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0077/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com