Slovenský škovránok 2023

 

Organizátor

Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Santov, Gerendáš

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.9.2023 do 14.10.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Regionálne kolá sa uskutočnia:

16. septembra 2023 v Santove

14. októbra 2023 v Telekgerendáši

Účel projektu

Usporiadanie celoštátnej prehliadky "Slovenský škovránok 2021" a s ňou súvisiace organizačné záležitosti.

Očakávaný prínos projektu

Získanie určitej kvalifikácie Zlatý, Strieborný a Bronzový škovránok dodáva súborom sebaistotu a presvedčenie, že svoju činnosť robia dobre, zároveň vykonávajú nesmierne záslužnú zberateľskú činnosť, keďže väčšina z nich pracuje na základe vlastných výskumov. Najúspešnejšie skupiny sú pozývané na najvýznamnejšie folklórne podujatia, aby reprezentovali slovenskú národnostnú kultúru.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 4 000 €.

 

Viac informácií:

https://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/738-skovranok

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 700 € 2 000 € 7,40 € 3,70 € 0,0200 €

Žiadosť číslo 0076/HU/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0076/HU/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 1.12.2023 do 16.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com