Z domu domov - Celoštátne stretnutie Slovákov v Maďarsku

 

Organizátor

Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Penzión Tále, Bystrá

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2022 do 31.8.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zväz Slovákov v Maďarsku má na celom území Maďarska viactisícové členstvo. Roztrúsenosť po celej krajine značne ovplyvňuje možnosť celoštátnych odborných stretnutí. Tie sú však mimoriadne potrebné z viacerých dôvodov: a) prijímať dôležité informácie, zmeny v právnej legislatíve, atď.; b) možnosť diskutovať s prednášajúcimi odborníkmi; c) hľadať riešenia, resp. pripraviť sa dôkladne na dôležité udalosti; d) zoznámiť sa s krajanskou politikou vlády SR, možnosť byť v materskej krajine v slovenskom jazykovom prostredí.
Program: Príchod v piatok do Rekreačného zariadenia Tále v Bystrej; večer: neformálna diskusia o situácií slovenskej národnosti na miestnej a regionálnej úrovni. Sobota: 9.00 Otvorenie, úvodný príhovor predsedníčky ZSM, Krajanská politika SR - zástupca ÚSŽZ, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, jej zámery, ciele - Alžbeta Račková Hollerová, Sčítanie obyvateľstva - Anton Paulik, Slovensko – maďarská miešaná komisia a jej uznesenia: Uznesenia a ich plnenie - Alžbeta Račková Hollerová, Situácia slovenských národnostných škôl v Maďarsku a možné východiská, ich budúcnosť - Monika Szabová, Diskusia, Ako to vidíme my- koreferáty zástupcov slovenskej národnosti v Maďarsku, Tradičná kultúra – posledná bašta slovenskej národnosti v Maďarsku ? – Anna Divičanová; Večer: Návšteva Horehronských slávností spevu a tanca v Heľpe
Nedeľa: Odcestovanie domov.

Stretnutie na Slovensku je pre Slovákov v Maďarsku doslova pojmom, pretože nielen deti a mládež sa tu stretávajú v rámci školy v prírode pod názvom Poznaj svoje korene, ale aj dospelí aktivisti Zväzu Slovákov v Maďarsku sa tu stretávajú už viac ako 20 rokov. Často sa argumentuje, že dané informácie si môžu vypočuť aj v Maďarsku. Lenže väčšina účastníkov sa len pri tejto príležitosti dostane na Slovensko, ku ktorému má veľmi silné citové puto. Bytostne potrebujú byť na Slovensku, spoznávať jeho krásy, počuť slovenčinu, porozprávať sa s domácimi a hlavne sa presvedčiť, že krajina ich predkov na nich nezabúda. Nielen v prehláseniach, ale naozaj. Od svojich detí a vnukov dostávajú informácie o Slovensku, kde každoročne prebieha 5 turnusová škola v prírode a spoločné poznatky ich nielen zblížia, ale aj v ich slovenskosti posilnia.

Očakávaný prínos projektu

Aktivisti ZSM sa oboznámia s aktuálnymi informáciami o slovenskej národnosti či z Maďarska lebo zo Slovenska, ktoré budú mať mimoriadny vplyv na ich ďalšiu existenciu. Veľmi ojedinelú možnosť dostanú vymeniť si svoje názory a skúsenosti, keďže prítomní budú zástupcovia zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov v Maďarsku.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 500 € 0 € 130,00 € 65,00 € -

Žiadosť číslo 0196/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - Vstupenky na festival v Heľpe

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com