Z domu domov - Celoštátne stretnutie Slovákov v Maďarsku

 

Organizátor

Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Penzión Tále, Bystrá

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2023 do 1.7.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Usporiadanie podujatia s názvom Z domu domov - Celoštátne stretnutie Slovákov v Maďarsku a ním súvisiace organizačne záležitosti.

Očakávaný prínos projektu

Aktivisti ZSM sa oboznámia s aktuálnymi informáciami o slovenskej národnosti či z Maďarska lebo zo Slovenska, ktoré budú mať mimoriadny vplyv na ich ďalšiu existenciu. Veľmi ojedinelú možnosť dostanú vymeniť si svoje názory a skúsenosti, keďže prítomní budú zástupcovia zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov v Maďarsku.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 500 € 0 € 150,00 € 75,00 € -

Žiadosť číslo 0082/HU/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com