Konferencia ”Ako ďalej Slováci v Maďarsku XI“

 

Organizátor

Zväz Slovákov v Maďarsku

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky, Maďarsko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.10.2022 do 22.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Hlavnou organizátorkou je predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková – Kontakt: e.b.ruzsenka@gmail.com / + 36 30 9287599 / Web: www.zsm.hu

Charakteristika projektu

Vzhľadom na skutočnosť, že pre pandemickú situáciu sme boli nútení v roku 2020-2021 zrušiť organizovanie konferencie, tematika resp. obsah ostáva nezmenený. Jediná konferencia slovenskej národnosti v Maďarsku o aktuálnych spoločenských a politických dianiach, ktoré vplývajú na život Slovákov v Maďarsku.

Program:

Konferencie s tematikou problematiky politicko – spoločenského života slovenskej národnosti v Maďarsku organizoval výlučne len ZSM. Neustáli záujem odôvodňuje organizovanie ďalšej konferencie. Každoročným problémom je, že pre nedostatok financií nemôžeme pozvať profesionálnych politológov, historikov, keďže nemáme na nich honoráre. Toto sa však mohlo zmeniť v tomto roku, keďže sme dostali vysokú dotáciu od ÚSŽZ, ale kvôli spomínaným skutočnostiam sme konferenciu nemohli uskutočniť.

Očakávaný prínos projektu

Získanie poznatkov a možnosť otvorene diskutovať k daným problémom na tomto fóre.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 12 400 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 300 € 4 800 € 83,00 € 8,30 € 0,0480 €

Žiadosť číslo 0193/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0193/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com