Získaná krajanská dotácia na jedného plánovaného zasiahnutého

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Nový Zéland 4 000 210 19,05 1 000 40 25,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 000 0,00
Česká republika 147 080 734 502 0,20 189 250 569 255 0,33 149 950 1 753 730 0,09 138 190 1 596 360 0,09 101 820 1 060 982 0,10
Srbsko 217 264 5 755 371 0,04 291 307 962 326 0,30 538 063 1 221 736 0,44 753 530 1 929 650 0,39 560 150 4 555 582 0,12
Taliansko 2 000 28 850 0,07 4 400 30 060 0,15 1 750 70 25,00 2 060 0 0,00 65 789 300 171 0,22
Spojené kráľovstvo 35 600 48 083 0,74 42 400 127 305 0,33 114 530 5 763 210 0,02 109 820 206 925 0,53 127 550 486 131 0,26
Maďarsko 193 095 277 452 0,70 193 831 795 501 0,24 261 681 228 869 1,14 2 264 681 505 228 4,48 246 831 730 756 0,34
Austrália 13 700 12 990 1,05 20 410 18 320 1,11 44 880 29 815 1,51 44 800 71 266 0,63 32 100 93 530 0,34
USA 40 485 22 153 1,83 42 400 42 301 1,00 66 900 31 819 2,10 45 500 53 940 0,84 41 086 69 868 0,59
Argentína 2 700 1 600 1,69 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 1 900 1 800 1,06
Kanada 28 200 103 925 0,27 33 950 46 886 0,72 67 150 317 000 0,21 244 300 490 050 0,50 34 150 31 420 1,09
Slovenská republika 80 950 0 0,00 83 585 162 515,96 15 000 2 150 6,98 38 400 1 016 860 0,04 71 200 58 800 1,21
Poľsko 193 226 17 811 10,85 58 706 21 260 2,76 214 350 37 560 5,71 120 600 21 700 5,56 32 400 22 900 1,41
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 950 1,58 1 500 1 000 1,50
Rakúsko 3 900 2 532 1,54 9 900 5 832 1,70 23 850 7 620 3,13 14 900 9 877 1,51 14 550 8 101 1,80
Švajčiarsko 5 500 984 5,59 5 800 220 26,36 26 700 1 275 20,94 17 100 4 485 3,81 13 600 7 353 1,85
Nemecko 13 500 15 300 0,88 14 550 8 600 1,69 51 450 20 250 2,54 37 200 10 770 3,45 43 200 22 940 1,88
Írsko 28 000 3 060 9,15 31 450 4 510 6,97 51 300 17 100 3,00 33 900 5 500 6,16 28 800 13 850 2,08
Luxembursko 4 000 600 6,67 7 400 1 100 6,73 47 500 6 400 7,42 10 161 4 000 2,54 10 200 4 800 2,13
Chorvátsko 46 820 90 646 0,52 51 770 90 010 0,58 139 480 93 458 1,49 572 670 54 350 10,54 108 010 48 858 2,21
Ukrajina 8 200 9 570 0,86 13 500 10 480 1,29 39 700 30 296 1,31 31 934 27 694 1,15 13 600 6 138 2,22
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 200 2,50
Belgicko 1 500 350 4,29 5 900 1 750 3,37 25 900 6 660 3,89 11 500 2 900 3,97 7 800 3 100 2,52
Francúzsko 64 250 4 350 14,77 27 900 54 750 0,51 40 600 53 973 0,75 36 000 7 253 4,96 32 500 9 780 3,32
Čierna Hora 2 000 250 8,00 4 300 2 620 1,64 11 500 2 440 4,71 6 000 15 650 0,38 4 300 1 144 3,76
Rumunsko 95 400 57 979 1,65 106 020 54 115 1,96 411 550 91 909 4,48 227 100 73 950 3,07 425 400 82 532 5,15
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 50 250 0,07 2 000 250 8,00 3 000 400 7,50
Slovinsko 800 200 4,00 1 000 150 6,67 1 500 100 15,00 0 0 0,00 600 80 7,50
Dánsko 1 000 120 8,33 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00
Island 2 500 40 62,50 2 700 40 67,50 7 000 240 29,17 5 500 240 22,92 4 500 340 13,24
Švédsko 2 400 500 4,80 3 200 575 5,57 5 400 1 640 3,29 5 500 750 7,33 3 500 200 17,50
Cyprus 3 500 150 23,33 8 100 850 9,53 11 200 560 20,00 6 200 200 31,00 9 000 300 30,00
Holandsko 1 500 60 25,00 1 800 60 30,00 2 200 60 36,67 1 800 60 30,00 2 000 60 33,33
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 1 300 1 400 0,93 1 600 3 000 0,53 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 000 0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 50 18,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  1 245 370 7 194 038 0,17 1 260 779 2 852 253 0,44 2 379 384 9 770 640 0,24 4 784 846 6 110 958 0,78 2 043 536 8 623 216 0,24

Oblasť Kultúra

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Spojené kráľovstvo 7 800 46 720 0,17 12 400 125 480 0,10 40 770 258 910 0,16 34 970 201 000 0,17 30 050 466 690 0,06
Srbsko 133 454 5 656 484 0,02 128 807 444 873 0,29 295 993 725 606 0,41 546 250 1 525 196 0,36 170 950 1 093 530 0,16
Austrália 5 700 12 180 0,47 7 150 17 400 0,41 23 080 26 390 0,87 12 300 49 476 0,25 8 800 39 000 0,23
Maďarsko 52 164 214 684 0,24 43 200 408 704 0,11 72 450 92 244 0,79 56 500 100 910 0,56 55 200 223 825 0,25
Česká republika 122 580 603 302 0,20 140 750 297 905 0,47 105 050 597 890 0,18 78 040 1 088 870 0,07 42 420 124 772 0,34
Ukrajina 4 500 5 640 0,80 11 700 8 180 1,43 26 700 30 130 0,89 10 500 27 537 0,38 2 100 6 000 0,35
Kanada 6 700 80 175 0,08 15 150 40 721 0,37 11 500 226 550 0,05 12 900 230 600 0,06 9 150 22 820 0,40
Írsko 7 500 2 600 2,88 11 600 3 900 2,97 28 800 13 700 2,10 12 000 4 400 2,73 7 800 13 200 0,59
Rakúsko 2 400 2 000 1,20 8 100 4 600 1,76 18 850 7 280 2,59 8 400 6 650 1,26 4 850 6 170 0,79
Nemecko 10 000 15 150 0,66 12 000 8 150 1,47 27 450 17 150 1,60 13 200 6 950 1,90 7 400 7 700 0,96
Argentína 1 700 600 2,83 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 800 800 1,00
Švajčiarsko 3 000 84 35,71 3 100 120 25,83 15 200 975 15,59 10 900 4 185 2,60 9 000 6 738 1,34
Poľsko 175 170 12 001 14,60 32 750 15 900 2,06 187 650 22 400 8,38 94 500 15 600 6,06 24 100 16 400 1,47
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 950 1,58 1 500 1 000 1,50
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 200 15,00 2 500 200 12,50 500 300 1,67
Čierna Hora 0 0 0,00 2 900 2 500 1,16 8 000 1 700 4,71 2 500 500 5,00 1 000 500 2,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 200 2,50
Belgicko 1 500 350 4,29 5 900 1 750 3,37 25 900 6 660 3,89 11 500 2 900 3,97 7 800 3 100 2,52
Chorvátsko 35 520 51 665 0,69 41 620 53 442 0,78 125 880 56 040 2,25 160 370 18 350 8,74 90 700 35 135 2,58
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 7 000 0 0,00 8 300 1 600 5,19 9 600 3 000 3,20
Rumunsko 45 100 23 029 1,96 56 070 24 825 2,26 308 800 34 999 8,82 119 600 23 040 5,19 69 300 21 263 3,26
USA 27 500 9 478 2,90 32 100 19 750 1,63 39 400 6 104 6,45 26 000 1 695 15,34 12 000 2 978 4,03
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 400 50 250 0,07 2 000 250 8,00 1 000 150 6,67
Francúzsko 57 050 1 500 38,03 18 150 52 000 0,35 20 100 51 700 0,39 12 500 1 850 6,76 15 500 2 100 7,38
Dánsko 1 000 120 8,33 1 000 125 8,00 1 900 100 19,00 2 000 100 20,00 1 000 100 10,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 100 30,00 0 0 0,00 1 000 100 10,00
Švédsko 0 0 0,00 900 75 12,00 2 600 1 140 2,28 2 000 150 13,33 1 500 100 15,00
Libanon 1 300 1 400 0,93 1 600 3 000 0,53 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 6 500 2 200 2,95 1 800 400 4,50 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 2 800 30 000 0,09 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 1 500 150 10,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  784 088 6 739 312 0,12 649 807 1 563 400 0,42 1 411 973 2 230 768 0,63 1 243 030 3 313 359 0,38 585 520 2 097 671 0,28

Oblasť Vzdelávanie

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Srbsko 63 360 34 587 1,83 128 200 63 434 2,02 192 470 189 880 1,01 135 680 144 754 0,94 167 050 1 725 994 0,10
Slovenská republika 0 0 0,00 24 275 162 149,85 8 000 2 150 3,72 16 000 10 760 1,49 14 000 13 500 1,04
Argentína 1 000 1 000 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 100 1 000 1,10
Luxembursko 0 0 0,00 3 300 600 5,50 34 000 1 800 18,89 2 361 0 0,00 7 700 3 600 2,14
Maďarsko 23 850 15 668 1,52 32 450 55 597 0,58 63 650 16 625 3,83 2 073 300 23 218 89,30 63 550 20 381 3,12
Česká republika 13 500 4 200 3,21 19 300 5 600 3,45 21 800 16 300 1,34 35 500 10 490 3,38 25 700 7 890 3,26
Kanada 9 500 1 150 8,26 13 000 2 165 6,00 31 800 31 450 1,01 209 800 231 450 0,91 22 000 6 100 3,61
Rumunsko 32 800 19 150 1,71 35 450 12 390 2,86 76 300 31 610 2,41 84 200 15 010 5,61 72 700 17 584 4,13
Austrália 7 000 190 36,84 12 160 300 40,53 19 800 925 21,41 29 600 1 790 16,54 19 500 4 430 4,40
Rakúsko 1 500 532 2,82 1 350 532 2,54 5 000 340 14,71 6 000 2 227 2,69 9 700 1 931 5,02
Čierna Hora 2 000 250 8,00 1 400 120 11,67 3 500 740 4,73 2 000 10 150 0,20 3 300 644 5,12
Nemecko 3 500 150 23,33 1 800 150 12,00 20 700 1 100 18,82 24 000 3 820 6,28 32 300 5 240 6,16
Spojené kráľovstvo 27 800 1 363 20,40 30 000 1 825 16,44 72 260 4 300 16,80 74 850 5 925 12,63 95 800 14 441 6,63
Poľsko 10 856 610 17,80 19 456 1 160 16,77 12 200 2 460 4,96 9 000 300 30,00 2 000 300 6,67
Švajčiarsko 2 000 100 20,00 2 700 100 27,00 11 500 300 38,33 6 200 300 20,67 4 600 615 7,48
Slovinsko 800 200 4,00 1 000 150 6,67 1 500 100 15,00 0 0 0,00 600 80 7,50
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 250 8,00
USA 8 485 675 12,57 5 800 551 10,53 23 500 715 32,87 16 500 1 645 10,03 14 586 1 490 9,79
Chorvátsko 5 900 981 6,01 5 300 1 068 4,96 6 400 918 6,97 406 500 0 0,00 10 810 1 018 10,62
Francúzsko 4 000 150 26,67 5 850 200 29,25 13 000 273 47,62 15 000 403 37,22 10 500 780 13,46
Švédsko 400 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 100 15,00 2 000 100 20,00
Írsko 20 500 460 44,57 19 850 610 32,54 22 500 3 400 6,62 21 900 1 100 19,91 21 000 650 32,31
Holandsko 1 500 60 25,00 1 800 60 30,00 2 200 60 36,67 1 800 60 30,00 2 000 60 33,33
Cyprus 3 500 150 23,33 8 100 850 9,53 8 200 460 17,83 6 200 200 31,00 8 000 200 40,00
Island 2 500 40 62,50 2 700 40 67,50 4 000 40 100,00 3 000 40 75,00 4 000 40 100,00
Ukrajina 1 200 2 030 0,59 0 0 0,00 10 000 140 71,43 16 934 115 147,25 10 500 86 122,09
Taliansko 1 000 50 20,00 1 600 60 26,67 1 750 70 25,00 2 060 0 0,00 57 789 171 337,95
Nový Zéland 2 500 60 41,67 1 000 40 25,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  250 951 83 806 2,99 377 841 147 764 2,56 666 030 306 156 2,18 3 199 885 463 857 6,90 684 785 1 828 575 0,37

Oblasť Informácie

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 000 0,00
Maďarsko 9 000 26 800 0,34 11 800 127 500 0,09 15 000 14 000 1,07 26 300 264 600 0,10 26 500 481 050 0,06
Česká republika 4 000 115 000 0,03 6 500 250 250 0,03 15 100 1 071 040 0,01 13 150 327 000 0,04 31 200 478 320 0,07
Austrália 1 000 620 1,61 1 100 620 1,77 2 000 2 500 0,80 2 900 20 000 0,15 3 800 50 100 0,08
Srbsko 15 400 2 270 6,78 21 800 17 849 1,22 34 800 110 400 0,32 49 600 134 400 0,37 192 350 1 103 050 0,17
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 5 500 000 0,00 0 0 0,00 1 700 5 000 0,34
Nemecko 0 0 0,00 750 300 2,50 3 300 2 000 1,65 0 0 0,00 3 500 10 000 0,35
Chorvátsko 4 000 3 000 1,33 3 100 3 500 0,89 5 000 3 500 1,43 3 800 4 000 0,95 4 500 9 700 0,46
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 500 15 400 0,81
Francúzsko 2 200 2 300 0,96 3 000 2 000 1,50 7 500 2 000 3,75 6 500 4 800 1,35 5 500 6 400 0,86
Kanada 7 000 7 600 0,92 5 800 4 000 1,45 17 500 4 000 4,38 7 600 13 000 0,58 3 000 2 500 1,20
Poľsko 5 200 3 700 1,41 6 500 4 200 1,55 14 500 12 700 1,14 17 100 5 800 2,95 5 300 4 100 1,29
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 100 1 000 500 0,01 45 350 24 300 1,87
Luxembursko 4 000 600 6,67 4 100 500 8,20 7 000 2 400 2,92 6 000 3 600 1,67 2 500 1 200 2,08
Rumunsko 17 500 15 800 1,11 14 500 16 900 0,86 26 450 25 300 1,05 18 800 27 900 0,67 279 900 35 185 7,96
Ukrajina 2 500 1 900 1,32 1 800 2 300 0,78 3 000 26 115,38 1 500 42 35,71 1 000 52 19,23
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 500 5 000 0,30 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 500 1 000 0,50 0 0 0,00
Švédsko 2 000 500 4,00 2 300 500 4,60 0 0 0,00 2 000 500 4,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 900 50 18,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 1 000 3 000 0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 1 000 28 800 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 500 800 0,63 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  76 300 212 690 0,36 83 950 430 469 0,20 152 650 6 749 866 0,02 167 350 1 812 142 0,09 619 600 3 226 357 0,19

Oblasť Médiá

Krajina20182019202020212022
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Česká republika 7 000 12 000 0,58 22 700 15 500 1,46 8 000 68 500 0,12 11 500 170 000 0,07 2 500 450 000 0,01
Taliansko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 000 300 000 0,03
USA 4 500 12 000 0,38 4 500 22 000 0,20 4 000 25 000 0,16 3 000 50 600 0,06 2 000 50 000 0,04
Srbsko 5 050 62 030 0,08 12 500 436 170 0,03 14 800 195 850 0,08 22 000 125 300 0,18 29 800 633 008 0,05
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 000 4 000 1,00 2 250 18 000 0,13
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 500 8 000 0,56 3 500 8 500 0,41
Poľsko 2 000 1 500 1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 000 2 100 0,48
Chorvátsko 1 400 35 000 0,04 1 750 32 000 0,05 2 200 33 000 0,07 2 000 32 000 0,06 2 000 3 005 0,67
Maďarsko 8 500 20 300 0,42 6 800 203 700 0,03 11 000 106 000 0,10 9 000 116 500 0,08 2 000 2 500 0,80
Francúzsko 1 000 400 2,50 900 550 1,64 0 0 0,00 2 000 200 10,00 1 000 500 2,00
Ukrajina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 5 000 15 000 0,33 0 0 0,00 6 350 55 000 0,12 14 000 15 000 0,93 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 500 5,60 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 450 700 0,64 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  34 450 158 230 0,22 49 600 710 620 0,07 49 150 483 850 0,10 75 000 521 600 0,14 54 050 1 467 613 0,04

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Taliansko Istituto dei SS. Cirillo e Metodio Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán 50 789 50 789 21 2 418,52 21 2 418,52
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup plastových okien 17 000 12 000 500 24,00 10 1 200,00
Ukrajina Zakarpatská kulturno -osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera" Slovenská tradična choreografija, tance, folklor a vzdielavanie pre deti a mladež z lokalit Seredne, Antalovce, Perečin a Turja-Remeta 12 000 8 000 20 400,00 12 666,67
Chorvátsko Matica slovenská Ilok Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku 1 720 1 600 8 200,00 8 200,00
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien “Dôvera Slovensko moja otcina 700 600 15 40,00 4 150,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup interaktívnych tabúľ 3 000 1 500 500 3,00 10 150,00
Srbsko Základná škola T. G. Masaryka, Jánošík, Srbsko Výmena okien a dverí na školskej telocvični 4 480 4 000 70 57,14 30 133,33
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade 3 630 1 800 15 120,00 15 120,00
Rakúsko Združenie Inštitút pre integráciu a jazyk / Verein Integration und Sprachinstitut HAINBURG Centrum pre prihraničných Slovákov 2 950 1 200 150 8,00 10 120,00
Česká republika Folklorní klub Fogáš Krojové vybavenie pre Folklorní klub Fogáš 2 100 800 7 114,29 7 114,29
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág Jazykový kurz pre dospelých 4 000 2 000 10 200,00 20 100,00
Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália 12 500 7 000 42 166,67 70 100,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Učebnice a didaktické pomôcky 700 300 100 3,00 3 100,00
Island Félag Slóvakíska á Íslandi SKIS Slovenčina pre deti na Islande 7 000 4 000 25 160,00 40 100,00
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 500 3 000 0,17 5 100,00
Spojené kráľovstvo Erika Krizova Slovensko-moj domov 6 150 3 000 15 200,00 42 71,43
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Kroje pre spevácky súbor Cerova 10 000 1 500 22 68,18 22 68,18
Česká republika Folklorní soubor Šarvanci Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci 14 400 2 000 30 66,67 30 66,67
Srbsko Základná škola T. G. Masaryka, Jánošík, Srbsko Nákup tlačiarni 625 450 14 32,14 7 64,29
Srbsko Základná škola 15. októbra Nákup kníh pre domáce čítanie 2 050 900 190 4,74 14 64,29

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Nový Zéland ILJA RUPPELDT Kiwák Tatranský 3 000 1 000 40 25,000 1 000 000 0,001
Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC Artô Gallery - Virtuálna galéria súčasného vizuálneho umenia autorov slovenského pôvodu 3 500 500 500 1,000 300 000 0,002
Srbsko Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY 6 000 1 000 20 50,000 400 000 0,003
Srbsko Vojvodinské motívy www.vojvodjanskimotivi.rs - pravidelná prevádzka a funkčnosť webovej stránky združenia 480 300 25 12,000 100 000 0,003
Srbsko MOMS Jánošík 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) 1 600 500 120 4,167 120 000 0,004
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Štvrtá medzinárodna výtvarná koĺónia slovenských výtvarníkov-amatérov 2 875 500 25 20,000 100 000 0,005
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Obnova webovej stránky Ľudových novín www.luno.hu 8 000 500 15 33,333 100 000 0,005
Srbsko Fondacija Babka Kovačica Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska 5 940 5 000 100 50,000 1 000 000 0,005
Srbsko Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina Knižné vydanie - 250. rokov školstva v Hložanoch 2 600 500 900 0,556 100 000 0,005
Česká republika BONA FIDE z.s. Slovenská mozaika 10 200 2 500 20 125,000 450 000 0,006
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 800 91 300 0,009 120 000 0,007
Srbsko MOMS Bajša Etno stretnutie majiteľov slovenských etno múzeí a etnodomov 1 850 400 500 0,800 56 000 0,007
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Deň višní 13.ročník gastronomicko - turistického podujatia. 1 000 400 500 0,800 56 000 0,007
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Nákup krosien pre tvorivé dielne 650 400 500 0,800 56 000 0,007
Srbsko Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu Mikro komunita bez hraníc - dokumentárny film o alternatívnej kultúre Slovákov a Rusínov v diaspóre 10 430 1 500 30 50,000 200 000 0,008
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči 970 400 30 13,333 52 000 0,008
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Slovenská Čaba...Náš Ondriš 2 800 300 2 000 0,150 35 000 0,009
Srbsko SKUS Slnečnica Nákup kontrabasu pre detský orchestrík SKUS Slnečnica 1 600 900 5 600 0,161 100 000 0,009
Česká republika Andrej Probst Krajanský portál www.krajan.sk 4 100 1 000 10 100,000 100 000 0,010
Srbsko Miestne spoločenstvo Nákup vybavenia kuchyne pre Slovenský Dom Kultúry. 3 000 500 550 0,909 50 000 0,010
Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com