Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Získaná krajanská dotácia na jedného plánovaného zasiahnutého

Všetky žiadosti

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
1 245 370 € 7 194 038 0,17 € 1 260 779 € 2 852 253 0,44 € 2 379 384 € 9 770 640 0,24 € 1 122 530 € 5 994 158 0,19 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 83 585 € 162 515,96 € 15 000 € 2 150 6,98 € 17 800 € 1 016 860 0,02 €
Česká republika 147 080 € 734 502 0,20 € 189 250 € 569 255 0,33 € 149 950 € 1 753 730 0,09 € 86 440 € 1 496 360 0,06 €
Kanada 28 200 € 103 925 0,27 € 33 950 € 46 886 0,72 € 67 150 € 317 000 0,21 € 63 300 € 485 050 0,13 €
Srbsko 217 264 € 5 755 371 0,04 € 291 307 € 962 326 0,30 € 538 063 € 1 221 736 0,44 € 278 820 € 1 929 650 0,14 €
Maďarsko 193 095 € 277 452 0,70 € 193 831 € 795 501 0,24 € 261 681 € 228 869 1,14 € 124 100 € 505 228 0,25 €
Čierna Hora 2 000 € 250 8,00 € 4 300 € 2 620 1,64 € 11 500 € 2 440 4,71 € 6 000 € 15 650 0,38 €
USA 40 485 € 22 153 1,83 € 42 400 € 42 301 1,00 € 66 900 € 31 819 2,10 € 24 700 € 53 940 0,46 €
Spojené kráľovstvo 35 600 € 48 083 0,74 € 42 400 € 127 305 0,33 € 114 530 € 5 763 210 0,02 € 103 970 € 206 925 0,50 €
Austrália 13 700 € 12 990 1,05 € 20 410 € 18 320 1,11 € 44 880 € 29 815 1,51 € 36 300 € 71 266 0,51 €
Ukrajina 8 200 € 9 570 0,86 € 13 500 € 10 480 1,29 € 39 700 € 30 296 1,31 € 16 500 € 27 694 0,60 €
Chorvátsko 46 820 € 90 646 0,52 € 51 770 € 90 010 0,58 € 139 480 € 93 458 1,49 € 35 500 € 51 850 0,68 €
Poľsko 193 226 € 17 811 10,85 € 58 706 € 21 260 2,76 € 214 350 € 37 560 5,71 € 24 000 € 18 700 1,28 €
Rakúsko 3 900 € 2 532 1,54 € 9 900 € 5 832 1,70 € 23 850 € 7 620 3,13 € 14 900 € 9 877 1,51 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 950 1,58 €
Rumunsko 95 400 € 57 979 1,65 € 106 020 € 54 115 1,96 € 411 550 € 91 909 4,48 € 128 700 € 67 650 1,90 €
Luxembursko 4 000 € 600 6,67 € 7 400 € 1 100 6,73 € 47 500 € 6 400 7,42 € 7 800 € 4 000 1,95 €
Nemecko 13 500 € 15 300 0,88 € 14 550 € 8 600 1,69 € 51 450 € 20 250 2,54 € 33 700 € 10 770 3,13 €
Švajčiarsko 5 500 € 984 5,59 € 5 800 € 220 26,36 € 26 700 € 1 275 20,94 € 17 100 € 4 485 3,81 €
Belgicko 1 500 € 350 4,29 € 5 900 € 1 750 3,37 € 25 900 € 6 660 3,89 € 11 500 € 2 900 3,97 €
Francúzsko 64 250 € 4 350 14,77 € 27 900 € 54 750 0,51 € 40 600 € 53 973 0,75 € 33 000 € 7 253 4,55 €
Írsko 28 000 € 3 060 9,15 € 31 450 € 4 510 6,97 € 51 300 € 17 100 3,00 € 33 900 € 5 500 6,16 €
Švédsko 2 400 € 500 4,80 € 3 200 € 575 5,57 € 5 400 € 1 640 3,29 € 5 500 € 750 7,33 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 400 € 50 250 0,07 € 2 000 € 250 8,00 €
Dánsko 1 000 € 120 8,33 € 1 000 € 125 8,00 € 1 900 € 100 19,00 € 2 000 € 100 20,00 €
Island 2 500 € 40 62,50 € 2 700 € 40 67,50 € 7 000 € 240 29,17 € 5 500 € 240 22,92 €
Holandsko 1 500 € 60 25,00 € 1 800 € 60 30,00 € 2 200 € 60 36,67 € 1 800 € 60 30,00 €
Cyprus 3 500 € 150 23,33 € 8 100 € 850 9,53 € 11 200 € 560 20,00 € 6 200 € 200 31,00 €
Izrael 1 000 € 3 000 0,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 900 € 50 18,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 800 € 200 4,00 € 1 000 € 150 6,67 € 1 500 € 100 15,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 4 000 € 210 19,05 € 1 000 € 40 25,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 1 300 € 1 400 0,93 € 1 600 € 3 000 0,53 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 2 700 € 1 600 1,69 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 350 8,57 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 2 000 € 28 850 0,07 € 4 400 € 30 060 0,15 € 1 750 € 70 25,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Kultúra

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
784 088 € 6 739 312 0,12 € 649 807 € 1 563 400 0,42 € 1 411 973 € 2 230 768 0,63 € 461 960 € 3 304 059 0,14 €
Česká republika 122 580 € 603 302 0,20 € 140 750 € 297 905 0,47 € 105 050 € 597 890 0,18 € 47 290 € 1 091 370 0,04 €
Kanada 6 700 € 80 175 0,08 € 15 150 € 40 721 0,37 € 11 500 € 226 550 0,05 € 12 900 € 230 600 0,06 €
Srbsko 133 454 € 5 656 484 0,02 € 128 807 € 444 873 0,29 € 295 993 € 725 606 0,41 € 125 100 € 1 525 196 0,08 €
Spojené kráľovstvo 7 800 € 46 720 0,17 € 12 400 € 125 480 0,10 € 40 770 € 258 910 0,16 € 34 970 € 201 000 0,17 €
Austrália 5 700 € 12 180 0,47 € 7 150 € 17 400 0,41 € 23 080 € 26 390 0,87 € 12 300 € 49 476 0,25 €
Maďarsko 52 164 € 214 684 0,24 € 43 200 € 408 704 0,11 € 72 450 € 92 244 0,79 € 35 800 € 100 910 0,35 €
Ukrajina 4 500 € 5 640 0,80 € 11 700 € 8 180 1,43 € 26 700 € 30 130 0,89 € 10 500 € 27 537 0,38 €
Poľsko 175 170 € 12 001 14,60 € 32 750 € 15 900 2,06 € 187 650 € 22 400 8,38 € 14 000 € 12 600 1,11 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 59 310 € 0 0,00 € 7 000 € 0 0,00 € 1 800 € 1 600 1,13 €
Rakúsko 2 400 € 2 000 1,20 € 8 100 € 4 600 1,76 € 18 850 € 7 280 2,59 € 8 400 € 6 650 1,26 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 950 1,58 €
Chorvátsko 35 520 € 51 665 0,69 € 41 620 € 53 442 0,78 € 125 880 € 56 040 2,25 € 29 700 € 15 850 1,87 €
Nemecko 10 000 € 15 150 0,66 € 12 000 € 8 150 1,47 € 27 450 € 17 150 1,60 € 13 200 € 6 950 1,90 €
Švajčiarsko 3 000 € 84 35,71 € 3 100 € 120 25,83 € 15 200 € 975 15,59 € 10 900 € 4 185 2,60 €
Írsko 7 500 € 2 600 2,88 € 11 600 € 3 900 2,97 € 28 800 € 13 700 2,10 € 12 000 € 4 400 2,73 €
Rumunsko 45 100 € 23 029 1,96 € 56 070 € 24 825 2,26 € 308 800 € 34 999 8,82 € 49 600 € 16 740 2,96 €
USA 27 500 € 9 478 2,90 € 32 100 € 19 750 1,63 € 39 400 € 6 104 6,45 € 5 200 € 1 695 3,07 €
Belgicko 1 500 € 350 4,29 € 5 900 € 1 750 3,37 € 25 900 € 6 660 3,89 € 11 500 € 2 900 3,97 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 6 500 € 2 200 2,95 € 1 800 € 400 4,50 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 2 900 € 2 500 1,16 € 8 000 € 1 700 4,71 € 2 500 € 500 5,00 €
Francúzsko 57 050 € 1 500 38,03 € 18 150 € 52 000 0,35 € 20 100 € 51 700 0,39 € 12 500 € 1 850 6,76 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 400 € 50 250 0,07 € 2 000 € 250 8,00 €
Island 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 200 15,00 € 2 500 € 200 12,50 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 900 € 75 12,00 € 2 600 € 1 140 2,28 € 2 000 € 150 13,33 €
Dánsko 1 000 € 120 8,33 € 1 000 € 125 8,00 € 1 900 € 100 19,00 € 2 000 € 100 20,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 1 300 € 1 400 0,93 € 1 600 € 3 000 0,53 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 1 500 € 150 10,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 700 € 600 2,83 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 350 8,57 € 0 € 0 0,00 €
Cyprus 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 100 30,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 0 € 0 0,00 € 2 800 € 30 000 0,09 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Vzdelávanie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
250 951 € 83 806 2,99 € 377 841 € 147 764 2,56 € 666 030 € 306 156 2,18 € 466 320 € 456 357 1,02 €
Kanada 9 500 € 1 150 8,26 € 13 000 € 2 165 6,00 € 31 800 € 31 450 1,01 € 29 800 € 226 450 0,13 €
Čierna Hora 2 000 € 250 8,00 € 1 400 € 120 11,67 € 3 500 € 740 4,73 € 2 000 € 10 150 0,20 €
Srbsko 63 360 € 34 587 1,83 € 128 200 € 63 434 2,02 € 192 470 € 189 880 1,01 € 101 020 € 144 754 0,70 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 24 275 € 162 149,85 € 8 000 € 2 150 3,72 € 10 000 € 10 760 0,93 €
Maďarsko 23 850 € 15 668 1,52 € 32 450 € 55 597 0,58 € 63 650 € 16 625 3,83 € 55 000 € 23 218 2,37 €
Česká republika 13 500 € 4 200 3,21 € 19 300 € 5 600 3,45 € 21 800 € 16 300 1,34 € 20 500 € 7 990 2,57 €
Rakúsko 1 500 € 532 2,82 € 1 350 € 532 2,54 € 5 000 € 340 14,71 € 6 000 € 2 227 2,69 €
Rumunsko 32 800 € 19 150 1,71 € 35 450 € 12 390 2,86 € 76 300 € 31 610 2,41 € 55 800 € 15 010 3,72 €
Nemecko 3 500 € 150 23,33 € 1 800 € 150 12,00 € 20 700 € 1 100 18,82 € 20 500 € 3 820 5,37 €
Poľsko 10 856 € 610 17,80 € 19 456 € 1 160 16,77 € 12 200 € 2 460 4,96 € 2 000 € 300 6,67 €
USA 8 485 € 675 12,57 € 5 800 € 551 10,53 € 23 500 € 715 32,87 € 16 500 € 1 645 10,03 €
Spojené kráľovstvo 27 800 € 1 363 20,40 € 30 000 € 1 825 16,44 € 72 260 € 4 300 16,80 € 69 000 € 5 925 11,65 €
Austrália 7 000 € 190 36,84 € 12 160 € 300 40,53 € 19 800 € 925 21,41 € 21 100 € 1 790 11,79 €
Švédsko 400 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 100 15,00 €
Írsko 20 500 € 460 44,57 € 19 850 € 610 32,54 € 22 500 € 3 400 6,62 € 21 900 € 1 100 19,91 €
Švajčiarsko 2 000 € 100 20,00 € 2 700 € 100 27,00 € 11 500 € 300 38,33 € 6 200 € 300 20,67 €
Francúzsko 4 000 € 150 26,67 € 5 850 € 200 29,25 € 13 000 € 273 47,62 € 12 000 € 403 29,78 €
Holandsko 1 500 € 60 25,00 € 1 800 € 60 30,00 € 2 200 € 60 36,67 € 1 800 € 60 30,00 €
Cyprus 3 500 € 150 23,33 € 8 100 € 850 9,53 € 8 200 € 460 17,83 € 6 200 € 200 31,00 €
Ukrajina 1 200 € 2 030 0,59 € 0 € 0 0,00 € 10 000 € 140 71,43 € 4 500 € 115 39,13 €
Island 2 500 € 40 62,50 € 2 700 € 40 67,50 € 4 000 € 40 100,00 € 3 000 € 40 75,00 €
Slovinsko 800 € 200 4,00 € 1 000 € 150 6,67 € 1 500 € 100 15,00 € 0 € 0 0,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 3 300 € 600 5,50 € 34 000 € 1 800 18,89 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 000 € 1 000 1,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 2 500 € 60 41,67 € 1 000 € 40 25,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Chorvátsko 5 900 € 981 6,01 € 5 300 € 1 068 4,96 € 6 400 € 918 6,97 € 0 € 0 0,00 €
Dánsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 000 € 50 20,00 € 1 600 € 60 26,67 € 1 750 € 70 25,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Informácie

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
76 300 € 212 690 0,36 € 83 950 € 430 469 0,20 € 152 650 € 6 749 866 0,02 € 131 850 € 1 812 142 0,07 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 1 000 500 0,00 €
Česká republika 4 000 € 115 000 0,03 € 6 500 € 250 250 0,03 € 15 100 € 1 071 040 0,01 € 13 150 € 327 000 0,04 €
Maďarsko 9 000 € 26 800 0,34 € 11 800 € 127 500 0,09 € 15 000 € 14 000 1,07 € 24 300 € 264 600 0,09 €
Austrália 1 000 € 620 1,61 € 1 100 € 620 1,77 € 2 000 € 2 500 0,80 € 2 900 € 20 000 0,15 €
Srbsko 15 400 € 2 270 6,78 € 21 800 € 17 849 1,22 € 34 800 € 110 400 0,32 € 33 300 € 134 400 0,25 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 5 000 0,30 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 500 € 1 000 0,50 €
Kanada 7 000 € 7 600 0,92 € 5 800 € 4 000 1,45 € 17 500 € 4 000 4,38 € 7 600 € 13 000 0,58 €
Rumunsko 17 500 € 15 800 1,11 € 14 500 € 16 900 0,86 € 26 450 € 25 300 1,05 € 18 800 € 27 900 0,67 €
Chorvátsko 4 000 € 3 000 1,33 € 3 100 € 3 500 0,89 € 5 000 € 3 500 1,43 € 3 800 € 4 000 0,95 €
Francúzsko 2 200 € 2 300 0,96 € 3 000 € 2 000 1,50 € 7 500 € 2 000 3,75 € 6 500 € 4 800 1,35 €
Poľsko 5 200 € 3 700 1,41 € 6 500 € 4 200 1,55 € 14 500 € 12 700 1,14 € 8 000 € 5 800 1,38 €
Luxembursko 4 000 € 600 6,67 € 4 100 € 500 8,20 € 7 000 € 2 400 2,92 € 6 000 € 3 600 1,67 €
Švédsko 2 000 € 500 4,00 € 2 300 € 500 4,60 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 500 4,00 €
Ukrajina 2 500 € 1 900 1,32 € 1 800 € 2 300 0,78 € 3 000 € 26 115,38 € 1 500 € 42 35,71 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 900 € 50 18,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Spojené kráľovstvo 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 500 € 5 500 000 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 000 € 28 800 0,03 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Izrael 1 000 € 3 000 0,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nemecko 0 € 0 0,00 € 750 € 300 2,50 € 3 300 € 2 000 1,65 € 0 € 0 0,00 €
Švajčiarsko 500 € 800 0,63 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
USA 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Médiá

Krajina2018201920202021
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
Schválená
suma
Počet
zasiahnutých
Dotácia na
1 zasiahnutého
34 450 € 158 230 0,22 € 49 600 € 710 620 0,07 € 49 150 € 483 850 0,10 € 62 400 € 421 600 0,15 €
USA 4 500 € 12 000 0,38 € 4 500 € 22 000 0,20 € 4 000 € 25 000 0,16 € 3 000 € 50 600 0,06 €
Chorvátsko 1 400 € 35 000 0,04 € 1 750 € 32 000 0,05 € 2 200 € 33 000 0,07 € 2 000 € 32 000 0,06 €
Maďarsko 8 500 € 20 300 0,42 € 6 800 € 203 700 0,03 € 11 000 € 106 000 0,10 € 9 000 € 116 500 0,08 €
Česká republika 7 000 € 12 000 0,58 € 22 700 € 15 500 1,46 € 8 000 € 68 500 0,12 € 5 500 € 70 000 0,08 €
Srbsko 5 050 € 62 030 0,08 € 12 500 € 436 170 0,03 € 14 800 € 195 850 0,08 € 19 400 € 125 300 0,15 €
Rumunsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 4 500 € 8 000 0,56 €
Kanada 5 000 € 15 000 0,33 € 0 € 0 0,00 € 6 350 € 55 000 0,12 € 13 000 € 15 000 0,87 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 4 000 € 4 000 1,00 €
Francúzsko 1 000 € 400 2,50 € 900 € 550 1,64 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 200 10,00 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 800 € 500 5,60 € 0 € 0 0,00 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 450 € 700 0,64 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Poľsko 2 000 € 1 500 1,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Austrália Czech and Slovak School of Sydney Metodické školenie pre slovenské školy v Austrálii a na Novom Zélande 2 500 € 2 000 € 5 400,00 € 5 400,00 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Intenzívny jazykový kurz 4 200 € 3 000 € 4 750,00 € 20 150,00 €
Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva Nákup audiovizuálnej techniy 2 500 € 2 000 € 12 166,67 € 14 142,86 €
Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália 13 500 € 6 500 € 33 196,97 € 60 108,33 €
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág Slovenský jazykový kurz 2 000 € 2 000 € 10 200,00 € 20 100,00 €
Švajčiarsko Slovenský folklórny súbor Kolečko Vedenie folklórneho súboru Kolečko v Zürichu 3 300 € 3 000 € 33 90,91 € 33 90,91 €
USA Czech & Slovak School of Atlanta Ucime sa po slovensky! 6 000 € 4 000 € 45 88,89 € 45 88,89 €
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Sudice Slovenský jazykový krúžok 2 100 € 1 500 € 25 60,00 € 20 75,00 €
Island Félag Slóvakíska á Íslandi SKIS Slovenčina pre deti na Islande 5 000 € 3 000 € 17 176,47 € 40 75,00 €
Spojené kráľovstvo Erika Krizova Mam rad Slovencinu 9 000 € 3 000 € 16 187,50 € 40 75,00 €
Maďarsko FOLKLÓRNY SPOLOK MALÁ FURMIČKA( MALÁ FURMICSKA NÉPTÁNC EGYESÜLET) Bezpečné vzdelávanie detí 4 000 € 2 000 € 30 66,67 € 30 66,67 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade 3 030 € 1 000 € 15 66,67 € 15 66,67 €
Francúzsko asociácia Petit Slavik PETIT SLAVIK slovenské vzdelávacie centrum pri SKM v Paríži 6 500 € 6 000 € 58 103,45 € 100 60,00 €
Spojené kráľovstvo Karin Koštialová Slovenská škola vo Warwicku 6 660 € 3 000 € 15 200,00 € 50 60,00 €
Ukrajina Užhorodský spolok Slovákov Tabuľa /bareljef/ Milanu Lichard v obci Seredňe okres Užhorodský 1 800 € 1 000 € 11 90,91 € 17 58,82 €
Česká republika Folklorní klub Fogáš Krojové vybavenie pre Folklorního klubu Fogáš 3 710 € 2 000 € 35 57,14 € 35 57,14 €
Česká republika Folklorní klub Fogáš Ročný prenájom priestorov pre FK Fogáš 1 890 € 1 890 € 35 54,00 € 35 54,00 €
Austrália Czech and Slovak School of Sydney Seminár pre učiteľov 1 100 € 800 € 15 53,33 € 15 53,33 €
Švajčiarsko Slovenský folklórny súbor Kolečko Prevádzka krojárne na uloženie krojov Slovenského folklórneho súboru Kolečko 1 700 € 1 700 € 30 56,67 € 33 51,52 €
Slovenská republika Vlasta Moman Nedeľná miniškola slovenčiny pre deti Montessori metódou 5 307 € 3 000 € 12 250,00 € 60 50,00 €

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Dotácia na 1 účastníka Počet zasiahnutých Dotácia na 1 zasiahnutého
Slovenská republika Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov KRONIKA SLOVÁKOV 2 200 € 1 000 € 6 166,667 € 1 000 000 0,001 €
Česká republika NEXT PICTURE z.s. Petrovskí chlapci 24 800 € 3 000 € 80 37,500 € 1 000 000 0,003 €
Srbsko Divadlo VHV Petrovec Petrovskí chlapci 9 275 € 3 000 € 80 37,500 € 1 000 000 0,003 €
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Reprint zbierky básní Alexandra Kormoša Polyfónia 2 500 € 500 € 5 100,000 € 100 000 0,005 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 € 800 € 91 300 0,009 € 120 000 0,007 €
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum Dezajn, tvorba a nakup vinylovych skladacich panelov 8 000 € 1 500 € 10 150,000 € 200 000 0,008 €
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Tretia medzinárodna výtvarná koĺónia slovenských výtvarníkov-amatérov 2 200 € 1 000 € 25 40,000 € 100 000 0,010 €
Kanada Slávik - Slovenský folklórne združenie Podpoliansky parovy tanec, hudba a spevy 9 000 € 1 000 € 30 33,333 € 100 000 0,010 €
Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Portál kultúry vojvodinských Slovákov 2 100 € 1 000 € 25 40,000 € 75 000 0,013 €
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Vydanie mapy Slovenská Budapešť 4 000 € 1 500 € 10 150,000 € 100 000 0,015 €
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 € 500 € 3 166,667 € 30 000 0,017 €
Srbsko MOMS Jánošík Slováci v Jánošíku (II.vydanie) 4 150 € 1 000 € 50 20,000 € 52 000 0,019 €
Česká republika Samuel Zubo Podcastová relácia Srdcom doma 1 560 € 1 000 € 20 50,000 € 50 000 0,020 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku 3 853 € 1 000 € 2 000 0,500 € 50 000 0,020 €
Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena Vydanie CD-platne 5 000 € 2 500 € 30 83,333 € 100 000 0,025 €
Kanada Slávik - Slovenský folklórne združenie Choreografie z Podpoľania pre DFS Sláviček 14 578 € 2 500 € 30 83,333 € 100 000 0,025 €
Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča Koncertné oblečenie pre členov Orchestríka ZŠ Jána Kollára zo Selenče 2 500 € 500 € 25 20,000 € 20 000 0,025 €
Srbsko Základná škola Jána Kollára Selenča Výchovné koncertné vystúpenia po slovenských školách v Srbsku 2 500 € 500 € 30 16,667 € 20 000 0,025 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 € 4 000 € 91 300 0,044 € 150 000 0,027 €
Spojené kráľovstvo Andrea Okely FS Morena – Programove pasmo z Oravy 4 640 € 1 500 € 40 37,500 € 50 000 0,030 €