Dni Pivnice 2024

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.4.2024 do 7.7.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

2 500

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zaznamenávanie Dní Pivnice kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami za účasti všetkých inštitúcií, organizácií, združení, spolkov a klubov pôsobiacich v osade Pivnica.

Charakteristika projektu

Po obnovení činnosti jednou z priorít pôsobenia MOMS Pivnica je oživenie kultúrneho života v osade. Cieľom projektu je pokračovať so zaznamenávaním Dní Pivnice, ktoré sa prvý krát konalo v roku 2022 a ktoré zastrešuje MOMS Pivnica. Podujatie zahŕňa: kultúrno-umelecké koncerty za účasti všetkých inštitúcií, organizácií, združení a spolkov pôsobiacich v Pivnici: SKUS Pivnica, Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Základná škola, Spolok žien, Komorný zbor Nádeje, Cirkevný spevokol atď.; tiež športové podujatia a súťaže, za účasti všetkých športových klubov z Pivnice, súbeh o najstaršiu fotografiu z minulosti Pivnice, výstavy ako sprievodné manifestácie, dielne pre deti, výtvarnú kolóniu, ukážkové cvičenia Dobrovoľného hasičského spolku, dielne poľnohospodárov a pod.
Realizácia Dní Pivnice v rokoch 2022 a 2023 sa naplno vydarila a celá osada mala z toho krásne zážitky, čo nás priam núti pokračovať v tomto ďalej. Fotky z minuloročnej akcie si možno pozrieť na facebookovej stránke MOMS Pivnica.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079990053878

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie slovenského (pivnického) kultúrneho dedičstva, slovenského jazyka, pivnického západoslovanského nárečia, tradícií, obyčajov, krojov. Oživený/obohatený kultúrny život v osade.
Spoznávanie minulosti osady a jej obyvateľov.
Prezentácia činnosti inštitúcií, organizácií, združení, spolkov, klubov pôsobiacich v osade.
Zapájanie sa stále väčšieho počtu ľudí do aktívneho života osady.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2024: 1 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 650 € 0 € 1,46 € 1,22 € -

Žiadosť číslo 0631/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):800.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):150.00; Platby za odborné služby - iné - scenár koncertu a iných podujatí, pripravovanie brožúrky, vedúci dielní pre deti – výtvarná kolónia a hudobná dielňa, porota pri hodnotení najstarších fotografií, digitálne spracovanie fotografií – príprava výstavy..., moderovanie programu:1200.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):600.00; Strava (BV):500.00; Zabezpečenie rekvizít (BV):200.00; Ocenenia (BV):150.00; Iné - bankové poplatky, kancelársky materiál – papier, fascikel...:50.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com