Účasť na Medzinárodnej konferencii a udelení Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku - spoločný dolnozemský projekt

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nadlak (Rumunsko)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.3.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

účasť na podujatí spoločne vypracovanom, organizovanom a realizovanom krajanskými komunitami z viacerých krajín

Očakávaný prínos projektu

Obohatenie poznatkov o živote dolnozemských Slovákov, ocenenie ďalších osobností slovenského sveta, ktoré svojou činnosťou výrazne ovplyvnili život Slovákov na Dolnej zemi.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
400 € 0 € 100,00 € 0,67 € -

Žiadosť číslo 0179/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com