Podpora zápisu slovenských detí do slovenských tried v Srbsku v školskom roku 2023/2024

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Vojvodina (Srbsko)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.8.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

350

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

zámerom tohto projektu je udržať slovenské triedy na základných školách v Srbsku a motivovať rodičov
slovenských predškolákov, aby svoje deti zapisovali do slovenských tried

Očakávaný prínos projektu

- zachovanie slovenských oddelení na základných školách v prostrediach, kde žijú Slováci,
- zamedzenie a spomaľovanie asimilácie Slovákov vo Vojvodine,
- upevnenie národnostnej identity Slovákov v Srbsku

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
21 000 € 12 000 € 60,00 € 2,10 € 0,2857 €

Žiadosť číslo 0144/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0144/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com