Vianoce s Limborou

 

Organizátor

Asociace Limbora, z. s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

17.12.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je príprava už 32. ročníka najstaršieho tradičného programu Slovákov v Prahe. Limbora so svojimi tromi súbormi prezentuje slovenskú tradičnú kultúru v čo najvernejšej podobe. V toku času sa Limbore podarilo uskutočniť množstvo programov , z ktorých niektoré sa stali tradíciou, toto je jeden z nich - predstabuje zvyky, obyčaje, piesne a tance spojené s vianočným obdobím- Slovenské vianoce

Očakávaný prínos projektu

Medzi slovenskou komunitou asi najobľúbenejším programom sú: „ Vianoce s Limborou , program, ktorý približuje zimné a vianočné sviatky v komornom divadelnom prostredí už od roku 1990 každoročne. Pre mnohých divákov predstavuje návrat do detstva bohatšieho na tradície vianočného obdobia. Tak ako sa na Vianoce stretávajú najbližší v kruhu rodiny, tak sa pri tomto programe stretávajú ľudia zo slovenskej komunity z Prahy a blízkeho okolia .

Dodatočné informácie

Na javisku sa spolu s účinkujúcim prejdeme od Katarínskej zábavy, cez Lucie, Vianoce až do Štefana - čarovný čas umocnený zvončekmi , bosými nožičkami najmenších umelcov a Betlehemcami nás vždy napĺňa energiou do ďalšieho roka. Vo foyeri divadla sa miešajú vône čerstvo napečených vianočných oplatiek a doma navarenej vianočnej kapustnice, ktorou sa s radosťou posilnia všetci diváci. Pravda, až keď program na javisku skončí a začne zábava po programe pri cimbale. Na programe sa okrem členov nášho spolku zúčastňujú pravidelne hostia – sólisti alebo slovenské súbory. Tento rok bol zase trochu komplikovaným, máme pozvanú skupinu Kýčera. V budúcom roku chceme pozvať súbor Marína ale aj sólistov zo Slovenska. Diváci s účinkujúcimi spoločne vdychujú atmosféru blížiacich sa sviatkov. Zvykoslovný program Vianoce s Limborou, kde okrem pastierov vidíme aj malú pannu Máriu s Ježiškom, s húfom anjelov a stádom ovečiek z Limborky sú radostným prísľubom do budúcnosti

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 13 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 400 € 2 000 € 29,33 € 8,80 € 0,0057 €

Žiadosť číslo 0786/CZ/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0786/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika Nákup technického vybavenia - od 10.1.2022 do 24.12.2022

Česká republika Ročný prenájom priestorov pre FK Fogáš - od 10.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Krojové vybavenie pre Folklorní klub Fogáš - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ľudový odev - kroj a krojové súčiastky - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Česká republika Oživené tradície - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Limbora - škola ozvien domova - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Detské súbory Limborka a Malá Limborka -30.výročie - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30 rokov Folklórneho súboru Púčik - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovenská Tancovačka 15 let v Brně - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Česká republika Koncert na počest Milana Križa - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Česká republika VSLPT Poľana 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Jazykové, kulturne a etnografické prvky Slovákov v lokalite východného Slovenska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com