Odení do krásy - nákup krojov

 

Organizátor

Asociace Limbora, z. s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Česká republika, Slovenská republika

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

nákup krojového vybavenia, krojových doplnkov a rekvizít

Očakávaný prínos projektu

Niektoré pásma tancujeme v krojoch starých aj viacej ako 40 rokov. Žiadnemu oblečeniu, ktoré treba po každej akcii oprať, roky krásu a kvalitu nepridajú. Ročne uskutočníme vyše 40 predstavení Snažíme sa ich všemožne opravovať. Nie vždy sa to darí. Nákup aspoň jednej sady nových krojov, obuvi a doplnkov by si náš súbor po 70 rokoch pôsobenia určite zaslúžil. Prostriedky na to sú ale nad naše možnosti. Slovenské tradičné umenie prezentujeme na verejnosti nielen v Prahe ale po celom svete, preto by určite pomohlo byť odení do ich plnej krásy. Pri opravách starších by pomohol vhodný šijací-vyšívací stroj.

Charakteristika projektu

Projekt by mal zabezpečiť pre členov našich súborov sadu nových krojov a k tomu patriacich krojových doplnkov – opasky, vesty, obuv, klobúky, čepce.
8 mužských a 8 ženských predovšetkým do novo pripravovaného podtatranského choreografického pásma. Pre opravy a prípadnú prípravu niektorých krojových súčastí by nám pomohol nákup vhodného vyšívacieho stroja, čo je tiež súčasťou tohto projektu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
11 690 € 5 000 € 146,13 € 58,45 € 0,0143 €

Žiadosť číslo M215/CZ/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV), Nákup krojového vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Česká republika Limbora 70 - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Česká republika Odení do krásy - nákup krojov - od 18.12.2022 do 31.3.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com