Nákup fotoaparátu s videokamerou a s príslušenstvom

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 21.3.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

1 200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V súčasnom kontexte realizácie činností v online prostredí pociťujeme akútnu absenciu potrebnej techniky
na kvalitný prenos vzdelávacích aktivít a podujatí. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli zakúpiť potrebnú
techniku, prostredníctvom ktorej by takéto prenosy mohli byť uskutočnené na dobrej úrovni. V súlade s
radami odborníkov sa uchádzame o finančnú podporu na nákup jedného kvalitného fotoaparátu s videokamerou (cca 2.000 Eur), dvoch objektívov (cca 1200 Eur), dvoch podstavcov - 1 na foto, 1 na videosnímanie so stabilizátorom (cca 800 Eur) a dvoch pamäťových kariet na ukladanie záznamov (cca 500 Eur).
Takýmto spôsobom by sme mohli získať to najnutnejšie vybavenie nevyhnutne potrebné na realizáciu činností v kontexte pandémie. Technika by bola využívaná v prvom rade pre vzdelávacie podujatia, ale aj pre rôzne online podujatia organizované našou spoločnosťou, KVSIK či DZSČR.

Očakávaný prínos projektu

Skvalitnenie online vyučovania a aj práce našich organizácií a výrazné zlepšenie bezkontaktného spojenia a komunikácie s členmi komunity.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 3 400 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 500 € 0 € 90,00 € 3,75 € -

Žiadosť číslo 0709/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com