Návraty ku koreňom X – putovanie za kultúrnymi hodnotami predkov v materskej vlasti

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.7.2022 do 3.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

45

Počet zasiahnutých

180

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Zámerom projektu je vrátiť sa ku slovenským koreňom, lepšie poznať a byť hrdí na skvosty našej materskej krajiny - Slovenska. Podujatie realizujeme pre najšikovnejších žiakov nadlackej školy za uplynulý školský rok.
Naše osudy sú prirodzeným pokračovaním národných dejín a naše kultúrne tradície sú neodmysliteľnou časťou národnokultúrneho vývinu slovenského národa. Práve preto je dôležité ich čo najlepšie poznať.
Prostredníctvom tohto projektu umožňujeme vybraným členom slovenskej komunity v Nadlaku spoznávanie kultúrno-historických, ale aj prírodných hodnôt materskej vlasti.
V rámci výberu účastníkov vzdelávacieho a poznávacieho pobytu spolupracujeme s nadlackým lýceom.
Prostredníctvom exkurzie každý postrehne to podstatné, že Slovensko je elementom, ktorý potvrdzuje naše silné naviazanie na vlasť predkov.
Tento poznávací projekt sa už uskutočnil po viac rokov pred obdobím pandémie. V r. 2020 a 2021 sme ho, žiaľ z objektívnych epidemiologických pomerov nemohli realizovať.
Javí sa ako atraktívny a je oň veľký záujem. Je aj motiváciou pre našich študentov dostať sa medzi tých najlepších. Každý deň sa robia výjazdy, kde si účastníci budú môcť pozrieť historické, kultúrne a prírodné skvosty tej ktorej lokality Slovenska.

Očakávaný prínos projektu

Motivácia obdržať čím lepšie výsledky počas školskéhoroka, respektíve aktívne sa implikovať do života miestnej slovenskej komunity a ako odmena zúčastniť sa tohto výchovnopoznávacieho podujatia v materskej krajine, na Slovensku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 4 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 900 € 2 000 € 131,11 € 32,78 € 0,0800 €

Žiadosť číslo 0132/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Cestovné poistenie (BV),Iné - vstupenky do múzeí, prehliadková plavba loďou.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0132/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com