Nahrávanie dolnozemských slovenských ľudových piesní pre budúce pokolenia

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenské dediny a prostredia v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.11.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

20 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Plánujeme nahrávaním viacerých audio-video klipov (slovenských ľudových piesní z dolnej zemi) nie len ich trvale zachovať od zabudnutia, ale ich aj odovzdať budúcim generáciám. Už máme za sebou skúsenosti v tejto oblasti a ukázalo sa to ako dobré, lebo je dnes propagácia slovenských ľudových piesní najsilnejšia práve cestou médii - video klipov. Chceli by sme vo viacerých slovenských prostrediach v Srbsku nahrať jednu slovenskú ľudovú pieseň z daného prostredia v predvedení lokálnych speváčok alebo spevákov sólistov ktorí by predviedli v svojom podaní slovenskú ľudovú pieseň zo svojho prostredia a na ten spôsob zviditeľniť dané prostredie. Video nahrávky by sme realizovali v zachovaných typických budovách v danej osade.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame väčší a intenzívnejší záujem o slovenské ľudové piesne. Zobúdzanie a zachovávanie lásky k hudobným klenotám slovenského národa. Zviditeľnenie a oživovanie slovenskej kultúry v rôznych slovenských lokalitách v Srbsku (najmä v menších prostrediach).

Dodatočné informácie

Ukážka realizovaného projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=ESy760N9GzM
https://www.youtube.com/watch?v=UBGP9xpaYsU

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 2 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 1 300 € 32,00 € 0,08 € 0,0310 €

Žiadosť číslo 0158/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Cestovné náklady

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0158/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Srbsko Kovačický kalendár 2023 - tlač - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com