Výtvarnícky tábor pre dospelých výtvarníkov z Vojvodiny

 

Organizátor

Združenie petrovských výtvarných umelcov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.10.2022 do 16.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Výtvarnýcke tábory sú tábory naktorých sa výtvarníci zoskupujú , tvoria a vzájomne sa edukujú. Tábor trvá v sobotu tvoriví-pracovní deň a v nedeľu - dokončenie prác a výstava. Diela zostávaju v ZPVU .Výstava diel ktoré výtvarníci namaľujú počas tábora bude v nedeľu a potrvá dokonca oktobra.

Očakávaný prínos projektu

Výtvarnícke tábory su veľmi navštívené. Dôraz dávame na to aby sa na tábor prihlásovli deti zo stredných umeleckých škôl a tiež študenti ktoré sa školia na umeleckej Akadémii. Je práve radosať v tom ked je rôznorodá veková skupina výtvarníkov na jednom mieste. Mladí sú naša nádej a naší budúci členovia.

Dodatočné informácie

Výtvarnícky tábor je na verejnom mieste a k dispozícii všetkým občanom.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 450 € 600 € 36,25 € 18,13 € 0,0143 €

Žiadosť číslo 0050/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup materiálov a surovín (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0050/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Kúpa novej pece na BIOPELET a PELETY na vykurovanie - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavením k budúcim úspechom - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Slovenčina rastie v mojom srdiečku - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Pestrejšie je lákavejšie - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Príprava návrhu Elaborátu Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku, pre zápis na UNESCO listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva , ktorý podáva Centrum za nehmotné kultúrne dedičstvo Srbska - od 1.4.2022 do 3.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko Cibrenie a zdokonaľovanie prednesu - od 25.8.2022 do 5.10.2022

Srbsko Nakup hudobnih nastrojov na Festival - Piesen je naša radost - - od 25.9.2022 do 6.10.2022

Srbsko Multifunkčná učebňa - od 1.9.2022 do 10.10.2022

Srbsko Dielňa remesiel - krása slovenskej vyšívanej vzorky - od 15.7.2022 do 14.10.2022

Srbsko Slávnostné stretnutie Slovákov, členov FK Slávia pri príležitosti osláv 220. rokov príchodu Slovákov do Kovačice. - od 14.8.2022 do 14.10.2022

Srbsko Zachovávame tradíciu - od 25.9.2022 do 14.10.2022

Srbsko Počuj, cvič a uplatňuj! - od 15.9.2022 do 16.10.2022

Srbsko Pestovanie slovenského kultúrneho dedičstva a identity Slovákov v Srbsku - od 31.3.2022 do 17.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Podujatie Tradičné raňajky na dedine - od 1.7.2022 do 20.10.2022

Srbsko Martin Prebudila: Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950 – 2000 (k autorovmu životnému jubileu 85-tke) I.časť, - od 24.4.2022 do 22.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 1.10.2022 do 25.10.2022

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 7.6.2022 do 26.10.2022

Srbsko Odstráňme jazykové bariéry - od 5.4.2022 do 27.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko 2. insitný detský tábor - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Školská brána - od 1.7.2022 do 30.10.2022

Srbsko Kým ostarie si Padina - od 1.4.2022 do 30.10.2022

Srbsko Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Srbsku - od 1.10.2022 do 31.10.2022

Srbsko Oddychová miestnosť a knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Školská knižnica - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Realizácia 7. ročníku Krajanského dvora na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 2022 - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Srbsko Slovenské inštitúcie v očiach mladých - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tancuj tancuj - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Tvorivá dielňa - Tkanie s perličkami - od 1.8.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia budovy pre Slovákov v Padine - od 1.9.2022 do 31.10.2022

Srbsko Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022" - od 1.10.2022 do 31.10.2022

Srbsko STÁLE SME TU - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Čaro starodávnych krojov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Učíme sa vyšívať - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Reklamný film o NRSNM a slovenskej menšine v Srbsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Podpora výuky po slovenský na gymnáziu v Starej Pazove - od 1.6.2022 do 31.10.2022

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre členov Komorného zboru Zvony - od 1.5.2022 do 1.11.2022

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.4.2022 do 1.11.2022

Srbsko Afirmácia žien v športe - od 1.8.2022 do 1.11.2022

Srbsko Slovenské učebnice pre slovenské deti - od 20.8.2022 do 1.11.2022

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.5.2022 do 1.11.2022

Srbsko 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) - od 30.6.2022 do 4.11.2022

Srbsko SLOVENSKÉ KNIHY DO KNIŽNICE - od 15.5.2021 do 12.11.2022

Srbsko Didaktické potreby v slovenskom jazyku - od 10.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Tlačiareň pre učiteľov a žiakov - od 1.4.2022 do 15.11.2022

Srbsko Príprava a tlačenie knihy: Asociácia slovenských spolkov žien - 15 rokov činnosti - od 15.2.2022 do 15.11.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com