Skladisková skriňa pre obrazy, maliarske potreby, maliarske stojany

 

Organizátor

Združenie petrovských výtvarných umelcov

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 31.3.2021 do 30.4.2021

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Doriešenie skladovacieho priestoru pre všetký potreby ZPVU.

Očakávaný prínos projektu

Ako čo je opísané v Učeli použitia dotácie, skladovacia skriňa je natrvalé doriešenie skladovacieho priestoru.V prilohe podávame Výpočtovú profaktúru Stolárskej dielňe. Tiež obrazy ktoré vlastníme boli na sklade u pána Vladimíra Urbančeka našho člena ktorí zomrel, manželka sa vráti do svojho rodiska, Kanady a preto si obrazy musíme čím skôr presťahovať. O skladovaniu maliarskych stojanov ktoré momentálne máme 40 kusov, tiež rozne maliarske potreby, plátna, farby riedidlá, štetce a iné potreby pre všetkých členov a vôbec na fungovanie nášho združenia si výžaduje natrvalo doriešiť tento problém a vyhnúť sa rôznim nedopatreniam.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 800 € 20,00 € 20,00 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0055/RS/2021 (R): Podporená

Požadované položky: technické a nábytkové vybavenie kancelárie

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0055/RS/2021

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com