Koncertné oblečenie pre členov Komorného zboru Zvony

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčska Palanka

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 1.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup 10 úborov pre koncertné vystúpenie mužskej
zložky zboru

Očakávaný prínos projektu

Nové oblečenie zapôsobí nielen na publikum, ale aj na členov zboru. Bude to motivácia pre ďalšiu usilovnú činnosť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 800 € 160,00 € 0,80 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0373/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0373/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com