Podporme spolu Slovenský inštitút v Prahe

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 26.1.2023 do 15.3.2023

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Slovenský inštitút v Prahe sa na prelome rokov 2022 a 2023 sťahuje do nových priestorov (pôvodné prenajaté priestory sa budú rekonštruovať), ktoré sú na vynikajúcom mieste v centre Prahy. Zriaďovateľ zabezpečuje nákladné stavebné úpravy, aby bol priestor reprezentatívny. Fixný rozpočet však neumožňuje dovybavenie priestorov, aby slúžili multifunkčne, t. j. aby bolo možné priestory efektívne meniť z prezentačnej na výstavnú miestnosť a naopak. Priestorom chýba pódium pre účinkujúcich pri prezentačných akciách a systém na oddelenie pódia a hľadiska, ktorý by zároveň umožňoval rozšírené možností na výstavné účely.

Krajanský spolok Pražská kaviareň sa rozhodol, že pomôže vyzbierať dodatočné finančné prostriedky ako dar pre Slovenský inštitút, ktorý by slúžil na vybavenie nových priestorov niektorými z nasledujúcich položiek:

 1. Pódium pre účinkujúcich - náklady zhruba 150 000 Kč
 2. Závesné plachty na oddelenie prezentačnej a výstavnej plochy, ktoré by tiež slúžili ako variabilne usporiadateľné panely na výstavné účely - náklady zhruba 28 000 Kč. Potrebných by bolo 3 až 5 kusov.
 3. Obnova zastaralého technického vybavenia ako projektor, ozvučenie.

Prečo je dobré podporiť Slovenský inštitút v Prahe?

Ako finančne podporiť Slovenský inštitút v Prahe?

 1. Krajanský spolok Pražská kaviareň z. s. poskytol svoj transparentný účet, na ktorom sa zbierajú finančné prostriedky pre Slovenský inštitút.
  • Číslo transparentného účtu vo Fio banke v Českej republike: 2401413120 / 2010
  • IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0141 3120
  • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  • Suma: jednorázová čiastka, napríklad 1 000 Kč
  • Správa pre príjemcu: Slovensky institut
  • QR platba:
   QR platba
  • Majiteľom účtu je krajanský spolok Pražská kaviareň z. s. Pohyby na transparentom účte je možné sledovať tu: Pohyby na transparentnom účte.
 2. Slovenský inštitút si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek dar bez udania dôvodu. V takom prípade sa celá čiastka vráti na účet darcu.
 3. Zbierka ukončí svoju činnosť, keď sa nazbiera dostatočná suma na pokrytie nákladov na zaobstaranie potrebného vybavenia, najneskôr však 15. 3. 2023. Všetky vyzbierané finančné prostriedky pošle Pražská kaviareň na účet Slovenského inštitútu. Prevod finančného daru bude potvrdený u notára.
 4. Pražská kaviareň vystaví každému darcovi, ktorý o to požiada a zašle svoje iniciály (meno a priezvisko, adresa pobytu) Pražskej kaviarni ( probstandrej@gmail.com ), potvrdenie o poskytnutí daru, ktoré je možné uplatniť v daňovom priznaní.
 5. Slovenský inštitút podľa výšky vyzbieraných finančných prostriedkov zakúpi chýbajúce vybavenie určené pre priestory Slovenského inštitútu.
 6. Slovenský inštitút označí zakúpené vybavenie ceduľkou s menami darcov.

Vyzbieraných je už 40 000 Kč.

V mene Slovenského inštitútu v Prahe ďakujeme za podporu.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com