Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetovým združením Slovákov v zahraničí

 

Miesto realizácie

Bratislava

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

12.10.2015

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) ako reprezentant štátu a krajanská organizácia Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) sa dohodli na užšej spolupráci. Memorandum v tomto zmysle podpísali zástupcovia oboch strán v Bratislave.

Obsahom memoranda, ktoré podpísali predseda ÚSŽZ Ján Varšo a predseda SZSZ Vladimír Skalský, je spolupráca pri výkone štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Osobitne sa týka aj spolupráce pri organizovaní Stálych konferencií Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. "Považujeme to za veľmi dôležitý krok vecne i symbolicky, veď napokon práve na zasadaní Stálej konferencie v roku 2002 z vôle všetkých prítomných krajanov Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo a nadviazalo tak v rozšírenej podobe na skoršie integračné zoskupenia, ako bol Svetový kongres Slovákov," uviedol Skalský.

Memorandum sa týka aj spoločného pôsobenia na to, aby sa v jednotlivých krajinách vygenerovali priority podpory a prekonala sa častá roztrieštenosť v krajanskom svete.

https://domov.sme.sk/c/8034263/organizacie-zastresujuce-zahranicnych-slovakov-budu-uzsie-spolupracovat.html

Výkonná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí: Vladimír Sklaský, predseda, Peter Lipták, Ján Fúzik, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová, členovia, Branislav Slivka, predseda Revíznej a zmierovacej komisie, Viera Tapalgová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník, spolupracovníci.


Memorandum s právnou analýzou


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com