Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ

 

Miesto realizácie

Ilok, Chorvátsko

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

28

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Predseda:

Tajomníčka:

Členovia:

Charakteristika projektu

Predložený projekt zastrešuje činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, konkrétne jej slávnostné zasadnutie, ekumenickú bohoslužbu, ale tiež konštituovanie základných materiálov o slovenskom duchovnom svete. Konferencia i bohoslužba sa uskutočnia v septembri 2022 v Iloku v Chorvátsku. V minulých rokoch to bolo:

Očakávaný prínos projektu

Projekt má zásadný význam pre koordináciu aktivít slovenských cirkví na národnom poli, teda v prospech slovenskej identity vo svete, výmenu skúseností, tvorbu koncepčných materiálov.

Dodatočné informácie

22. decembra 2013, podpísali na Biskupskom úrade Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Novom Sade biskup Samuel Vrbovský a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský memorandum o vzniku Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Vyjadrili založením ekumenickej rady, aká nemá v troch storočiach slovenského vysťahovalectva obdobu, úctu práci všetkých cirkví a slovenských duchovných po svete, ktorí popri svojom duchovnom poslaní sú aj poslami slovenskosti. Na konferenciu i na bohoslužbu budú pozvaní aj zástupcovia ÚSŽZ, tam sa budú môcť oboznámiť aj s koncepčními výstupmi. Podotýkame, že i na predchádzajúcich duchovných stretnutiach vedenia EDR s vysokými cirkevnými predstaviteľmi zo Slovenska (generálny biskup, patriarcha, vikár) sa zúčastnili zástupcovia ÚSŽZ na čele s predsedami či podpredsedami. Napr.: http://www.uszz.sk/sk/igor-furdik-na-slavnostnej-akademii-ekumenickej-duchovnej-rady-szsz. Obrovským prínosom bude pokračovanie v dialógu vnútri celého slovenského duchovného sveta, spájanie namiesto rozdeľovania.

  1. Po biskupovi Samuelovi Vrbovskom
  2. a biskupovi Mariánovi Čopovi
  3. sa tretím predsedom Ekumenickej duchovnej rady SZSZ stal biskup Jaroslav Javorník.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 13 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 2 500 € 150,00 € 4,20 € 0,0071 €

Žiadosť číslo 0980/CZ/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0980/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Občianska angažovanosť

Česká republika Činnosť Ekumenickej duchovnej rady SZSZ - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Česká republika Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - od 9.9.2022 do 11.10.2022

Česká republika Krajania na Dňoch slovenského zahraničia v Rumunsku - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 1.9.2022 do 30.12.2022

Česká republika Na slovíčko Slováci - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Den vzájemnosti 2022 - od 24.4.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ročenka Obec Slovákov v Brne 2022 - od 1.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Kultúrny program k 20. výročiu SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Čo pandémia dala? (Slovenská pocovidová inventúra v Prahe) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Obnovenie a doplnenie zariadenia Slovenského domu v Prahe - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Klub Svišťov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Kluby Koreňov - kultúrne aktivity Slovákov v regiónoch ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Významné kulturní a politické osobnosti 20 století - Alexander Dubček - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30. rokov Obce Slovákov v Českej republike - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovensko a slovenčina vo výtvarnom prejave - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika KORENE – ČASOPIS SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Zabezpečenie činnosti Slovenského domu v Prahe - kultúrneho a informačného centra Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Mesačník Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac... - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Národnostné menšiny v SR a slovenská menšina v ČR - hľadanie minulosti a súčasnosť - od 7.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cena Milana Rastislava Štefánika - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Tematické workshopy odborných rád SZSZ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Dni slovenskej kultúry po Českej republike - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Cyklus výstav a dozariadenie Slovenského domu v Prahe 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Rekonštrukcia webových stránok Obce Slovákov v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Informačné centrum slovenského zahraničia - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Technické dovybavenie slovenskej tlačiarne v ČR - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 25 rokov časopisu Slovenské dotyky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com