Mimoriadna úhrada nákladov na energie a vykurovanie v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej

 

Miesto realizácie

Poľsko

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zaplatenie nedoplatkov za energie a vykurovanie v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej v súvislosti s nemožnosťou využívania priestorov na prenájom, ktoré tvoria významnú časť príjmu spomínaného centra, slúžiaceho na podporu slovenskej kultúry v obci i regióne.

Očakávaný prínos projektu

Pokračovanie v činnosti - Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej slúži krajanom na kultúrnu a vzdelávaciu činnosť. Prebieha tu nácvik folklórneho súboru Spiš, detského folklórneho súboru Mali Belania, organizované sú výstavy slovenského umenia, v klubovni prebiehajú tvorivé dielne, a organizované sú aj iné aktivity so slovenskými deťmi. V Centre slovenskej kultúry v Novej Belej usporadúvané sú taktiež dôležité krajanské podujatia, dni slovenskej kultúry, krajanské stretnutia, rokovania Ústredného výboru spolku Slovákov v Poľsku a taktiež vzdelávacie semináre pre učiteľom slovenského jazyka pôsobiacich na jednotlivých školách.

Charakteristika projektu

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej slúži krajanom na podporu slovenskej kultúry v obci i regióne. Významnú časť jeho príjmu tvoria financie s prenájmu podstrešných hosťovských izieb, ktorý sa však v súvislosti s pandémiou Covid-19 nemohol realizovať. Spolok Slovákov v Poľsku nedostal ani žiadnu kompenzáciu, keďže podpora bola poskytovaná podľa čísiel Štatistickej klasifikácie ekonomických činností a číslo: 55 23 Z len na krátkodobé miesta ubytovania, a CSK do tejto kategórie nespadalo, a teda nebolo nijako podporené. Vznikli tak nedoplatky, ktoré je potrebné uhradiť, aby v ňom naďalej mohla prebiehať spolková činnosť, zameraná na podporu slovenskej kultúry a národného povedomia Slovákov žijúcich v Poľsku (prebieha tu nácvik folklórneho súboru Spiš, detského folklórneho súboru Malí Beľania, organizované sú výstavy slovenského umenia, v klubovni prebiehajú tvorivé dielne, a organizované sú aj iné aktivity so slovenskými deťmi).

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 200 € 0 € 26,00 € 5,20 € -

Žiadosť číslo M221/PL/2022 (M): Neschválená

Dôvod zamietnutia: Nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Iné - Mimoriadna úhrada energií a kúrenia

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com