Fašiangy - Ostatki 2022

 

Miesto realizácie

Krempachy, Poľsko

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.2.2022 do 27.2.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je pokračovanie v organizovaní tradičného, cyklického podujatia, organizovaného
Spolkom Slovákov v Poľsku. Ide o prehliadku krajanských folklórnych súborov, kapiel, inštrumentalistov, sólových spevákov a speváckych skupín z poľskej časti Spiša a Oravy. V rámci podujatia sa uskutoční dvojdňová súťažná prehliadka slovenských detských i dospelých umeleckých zoskupení na javisku Obecného kultúrneho domu v Krempachoch. Programovú náplň záveru prvého dňa a otvárací program druhého dňa prehliadky tvorí vystúpenie hosťujúceho súboru zo Slovenska. Súťažnú prehliadku hodnotí aj odborná porota. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie by sme Fašiangy – Ostatki 2022 preniesli do virtuálneho priestoru, s tým, že by sme vytvorili videoprezentáciu jednotlivých
krajanských umeleckých zoskupení, ktorú následne vyhodnotí odborná porota. Súťažiaci by boli následne prezentovaní aj vo virtuálnom priestore.

Očakávaný prínos projektu

Podujatie je propagáciou slovenskej ľudovej kultúry Spiša i Oravy, na území ktorých žijú Slováci v Poľsku. Slovenskú kultúru prezentujú všetky vekové kategórie, od detí cez mládež až po dospelých, čím kultivujú nielen slovenský jazyk, ale aj tradície svojich predkov a posilňujú svoje prepojenie zo slovenskou komunitou. Pre krajanov je to nenahraditeľná možnosť byť hrdými na svoj slovenský pôvod a ukázať svoje tradície ostatným spoluobčanom, ako aj posilniť slovenské národné povedomie i spolupatričnosť.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 5 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 500 € 500 € 27,50 € 5,50 € 0,0417 €

Žiadosť číslo 0388/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0388/PL/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com