Nákup učebníc pre žiakov a učiteľov slovenského v Poľsku

 

Miesto realizácie

Poľsko, Poľsko, Slovenská republika

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup učebníc a pracovných zošitov za účelom zefektívnenia a zvýšenia motivácie vyučovania slovenského jazyka na základných školách v Poľsku.

Očakávaný prínos projektu

Zefektívnenie vyučovania slovenského jazyka na základných školách v Poľsku, zvýšenie motivácie žiakov
i učiteľov.

Charakteristika projektu

Slovenský jazyk sa v súčasnosti vyučuje na šiestich základných školách v Poľsku, a to: v Jurgove, Krempachoch, Novej Belej, Nedeci, Kacvíne a Podvlku, pričom tieto hodiny navštevuje cca 200 žiakov, ktorých vzdeláva 7 učiteľov. Na vyučovanie však chýbajú adekvátne učebnice slovenského jazyka, čítanky, či pracovné zošity a žiaci i učitelia používajú (ak ešte majú k dispozícii) staré, neaktuálne učebnice z 90. rokov minulého storočia alebo improvizujú, čo je tak pre deti, ako aj učiteľov značne demotivujúce. Preto by sme chceli v rámci projektu nakúpiť moderné učebnice a pracovné zošity slovenského jazyka, ktoré by žiaci i pedagógovia následne mohli používať i v nasledujúcich rokoch.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 000 € 3 000 € 40,00 € 8,00 € 0,2500 €

Žiadosť číslo M220/PL/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com