MFF PRAHA SRDCE NÁRODOV

 

Organizátor

Asociace ETNICA, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.5.2023 do 28.5.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

550

Počet zasiahnutých

30 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Na vedomosť dávame, že sa blíži jubilejný ročník nášho medzinárodného folklórneho festivalu PRAHA ❤ NÁRODŮ.

25. ročník sa uskutoční už takmer za mesiac!

▶ 25.- 28. 5. 2023

▶v centre Prahy (Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, kostol nejsv. Salvátora) a nedeľný galakoncert už tradične v @divadlo_na_vinohradech

Tešíme sa na vás!

Blíži sa koniec mája a s ním aj tradičný medzinárodný festival " PRAHA SRDCE NÁRODŮ ", v tomto roku už jeho 25 ročník.

Opäť nám ponúkne bohatú a pestrú prehliadku rytmov, melódií a tanečných kreácií v podaní súborov , sólistova skupín z celého sveta. Podobne ako v minulosti aj v tomto roku privítame účinkujúcich z mnohých krajín ,národov a národností (20):

Z Maďarka temperamentný súbor TESSEDIK, súbor VILA zo srbského Nového Sadu, z Bulharska výborný súbor DUNAV, rumunské rytmy zaznejú v podaní súboru PLAI DE DOR, súbor KARPATY a skupina GÓRALE z Poľska, Slovensko reprezentuje Mária Mačošková a súbor VRŠATEC, Mongolské alikvótne spevy v podaní skupiny Dunjingarav, ukrajinský súbor DŽERELO , rytmy Afriky predstaví skupina NJACHAS, krásu viac hlasných rusínskych piesní predvedie skupina ROSA, nebude chýbať špičkový bieloruský akordeonista Aliaxandr Yasinsky a husľový virtuóz Ivan Herák,nežný folklór vietnamských žien,španielske rytmy skupiny Flamenkeria, sýrske melódie kapely Ziriab či zamilované mexické serenády v podaní Mariachi Azteca a mnoho ďalších zaujímavých vý súborov a sólistov.

Súbory sa Vám predstavia v tradičných programoch na Staromestskom a Václavskom námestí, kostole Nejsv. Salvátora a výber toho najlepšieho uvidíte na Galakoncerte v nedeľu 28.5. od 19:00 v Divadle na Vinohradech.

Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť toľko krásy z celého sveta pohromade a pozvite prosíme aj svojich priateľov.

Máme sa načo tešiť -výber zo spoločného tradičného kultúrneho bohatstva mnohých národov a národností.

Účel projektu

NEINVESTIČNÉ NÁKLADY spojené s realizáciou projektu

Očakávaný prínos projektu

Tento projekt je najväčšou spoločnou akciou národnostných menšín a etník žijúcich v Prahe a Českej republike. Myšlienka, ktorá túto tradíciu založila vznikla práve u slovenskej menšiny, preto je na jej bedrách aj najväčší kus práce. Slovenská účasť na ňom je tradičná, nezastupiteľná a najvýraznejšia. Naše súbory na ňom prezentujú každoročne krásu a bohatstvo našich tradícií s medzinárodnou odozvou, sú jeho ozdobou. o to viacej by sme chceli pri jubileu tohto významnného podujatia.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2023: 11 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 500 € 3 500 € 19,09 € 0,35 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0778/CZ/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0778/CZ/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com