Folklór bez hraníc

 

Organizátor

Asociace ETNICA, z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Praha

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Dátum realizácie

22.10.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

110

Počet zasiahnutých

450

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Festival kultúrnej vzájomnosti Slovákov a Čechov 29. ročník -príprava a realizácia jedného z najstarších tradičných slovenských programov v Prahe – Folklór bez hraníc. Festival bol založený v roku v roku 1993 pri vzniku Slovenskej a Českej republiky a pravidelne sa uskutočňuje v októbri, ktorý bol vyhlásený za Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Očakávaný prínos projektu

Je to jeden z mála programov, ktorý sa začal hneď v roku 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pre nás Slovákov v Čechách je to program, ktorým sme sa prihlásili a hlásime k našej kultúrnej identite a ktorého realizácia nám umožňuje manifestáciu našich tradícií, je verejným dôkazom ich zachovania v neľahkých podmienkach českého veľkomesta.

Dodatočné informácie

Podpora projektu by pomohla pri jeho príprave a pokrytí nákladov spojených s prenájmom divadla a s jeho technickým a režijným zabezpečením. Realizáciu prispôsobíme podobne ako tento rok aktuálnej Covidovej situácii Jeho podpora je súčasne aj podporou umeleckého snaženia troch umeleckých slovenských súborov združenia Limbora, ktoré sú jeho hosťom už od vzniku. Tiež by poslúžila k úhrade časti nákladov spojených s prenájmom priestorov, ubytovaním a dopravou slovenských hostí zo Slovenska, prípadne zahraničia. Pravidelne sa na tomto programe zúčastňujú aj hostia a iné slovenské súbory . Tento program je určený širokej slovenskej krajanskej komunite v Čechách . Rovnako je obľúbený aj u pražskej verejnosti alebo návštevníkov z cudziny. Jeho význam spočíva aj v názve, ktorý sme mu dali do vienka - poukazuje na prepojenie našej kultúry a použitie hudby, spevu a tanca ako moderného univerzálneho jazyka pre zblíženie ľudí tam, kde slová nestačia. V tomto roku rok boli našimi hosťami členovia súboru Orgonina zo Slovenska, Yidishe kapelay, Herák Band . Spolu s domácimi súbormi Limbora a Limborka predviedli program, ktorý bol súčasne pripomenutím vzniku Československej republiky. . Nezabudnuteľný je každý rok „program po programe“, ktorý vo foyeri divadla pri cimbale pokračuje do neskorých hodín. buúci rok jchceme pozvať folklórny ako hosťa programu súbor Vranovčan a spevácku skupinu zo Slovenska. Behom septembra a októbra prebieha príprava programu. Koncert plánujeme uskutočniť v 22.októbra 2022, behom dňa je generálka v divadle a večer je koncert. Program Folklór bez hraníc sa najčastejšie uskutočňuje v Divadle U Hasičů. Sme radi, že sa tradičnou súčasťou tohto programu stalo aj odovzdávanie ceny zasl. umelca Jaroslava Ševčíka –vynikajúceho umelca, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj slovenskej krajanskej kultúry vo svete. Pretože sa koncert uskutočňuje na začiatku vysokoškolského roka, predstavuje zároveň privítanie nových slovenských študentov . Je pre nich zároveň aj ponukou pre ich eventuálnu aktívnu účasť na práci v našich spolkoch, ktoré sa snažia o uchovávanie a pestovanie slovenského jazyka a tradícií.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 10 000 €.

 

Viac informácií:

https://divadlouhasicu.net/repertoar/folklor-bez-hranic/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 200 € 1 200 € 38,18 € 9,33 € 0,0034 €

Žiadosť číslo 0804/CZ/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0804/CZ/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Česká republika z oblasti Folklór a tradície

Česká republika Koncert k 15. výročí ženského sboru a ĽH Poľana - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika NAUČ SA A UKÁŽ SA - od 1.2.2022 do 15.12.2022

Česká republika Nákup technického vybavenia - od 10.1.2022 do 24.12.2022

Česká republika Ročný prenájom priestorov pre FK Fogáš - od 10.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. - od 9.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Krojové vybavenie pre Folklorní klub Fogáš - od 3.1.2022 do 30.12.2022

Česká republika Ľudový odev - kroj a krojové súčiastky - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Česká republika Oživené tradície - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Limbora - škola ozvien domova - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Detské súbory Limborka a Malá Limborka -30.výročie - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika 30 rokov Folklórneho súboru Púčik - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Slovenská Tancovačka 15 let v Brně - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Česká republika Koncert na počest Milana Križa - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Česká republika VSLPT Poľana 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Česká republika Jazykové, kulturne a etnografické prvky Slovákov v lokalite východného Slovenska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com