Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022"

 

Miesto realizácie

Bratislava (Slovenská republika)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.10.2022 do 31.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

500 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Na Stálej konferencii sa analyzuje stav, obsah a kvalita slovensko-slovenského dialógu v záujme morálnej a materiálnej starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich mimo materského štátu. Zástupcovia krajanských spolkov, akým je aj Matica slovenská v Srbsku, majú na tomto podujatí možnosť vyjadriť vlastný názor na podporu národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete v zahraničí s výhľadom do budúcnosti. Predstavitelia Matice slovenskej sa plánujú zúčastniť tejto konferencie, na ktorej sa konkrétnymi návrhmi a informáciami o súčasnom stave v Srbsku, budú snažiť prispieť k skvalitneniu koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky a ÚSŽZ vo vzťahu k Slovákom žijúcim v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Skvalitnenie koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzťahu k Slovákom žijúcim konkrétne v Srbsku

Dodatočné informácie

Predstavitelia Matice sa pravidelne zúčastňujú Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v
zahraničí“ a podieľajú sa svojimi príspevkami na vypracovaní záverov tejto konferencie, keďže je podpora
Slovenskej vlády životne dôležitá pre slovenskú komunitu v Srbsku.

Podobné aktivity

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
770 € 0 € 192,50 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 0060/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Srbsko Slováci v Jánošíku (III.vydanie) - od 1.8.2022 do 30.9.2022

Srbsko Kysáč slovom a obrazom v ústreti 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.4.2022 do 30.9.2022

Srbsko Z pera hložianských autorov - od 1.9.2022 do 30.9.2022

Srbsko Natieranie demitovej fasády na budovu MOMS Biele Blato - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko Technické vybavenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Hložanoch - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Srbsko Po stopách petrovských matičiarov - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Srbsko 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) - od 30.6.2022 do 4.11.2022

Srbsko Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia - od 1.9.2022 do 15.11.2022

Srbsko Matica - jeden z pilierov slovenskosti - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Kúpa tlačiarne za potreby MOMS Kysáč - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Nábytkové vybavenie miestnosti MOMS v Silbaši - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Srbsko Miestny odbor Dobanovce - tepna kultúrneho a spoločenského života Slovákov - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Výroba tradičných ženských kovačických krojov. - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Podpora matičnej činnosti v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko Činnosť Etno odbočky v Selenči - od 7.3.2022 do 6.12.2022

Srbsko SLOVENSKÉ DETSKÉ DIVADIELKO - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko KNIHA 50 ROKOV ČINOSTI KUS ZVOLEN KULPIN - od 1.6.2022 do 15.12.2022

Srbsko Tešíme sa z Vianoc - od 25.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči - od 15.8.2022 do 20.12.2022

Srbsko MALIARSKE STOJANI - od 16.5.2022 do 30.12.2022

Srbsko Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Knižné odmeny pre slovenské deti – víťazov detskej recitačnej a detskej divadelnej súťaže - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Kúpa odborných kníh, učebníc, učebných materiálov a pomôcok pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko ZAPÍŠ SA PO SLOVENSKÝ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Omietanie stien a stropov v podkroví a na schodisku budovy MOMS Biele Blato - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Maľovanie interiéru budovy MOMS Biele Blato - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Svet starých očami mladých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Celoročné aktivity MOMS Hložany - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com