Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022

 

Miesto realizácie

Bratislava, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.11.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Matica slovenská sa už niekoľko rokov zúčastňuje medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave v Slovenskej republike. Je to výnimočné podujatie pre všetkých účastníkov, tých ktorí prézentujú svoju literárnu tvorbu, ako aj pre tých, ktorí majú rada knihy a rada ich čítajú. Stretávajú sa tu spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia, prekladatelia, tlačiari a samozrejme čitatelia. Prezentáciu knižných titulov dopĺňa tematický program - krsty kníh, diskusie, interaktívne hry, divadielka...V rámci podujatia aj MSS, prézentuje svoje knižné vydania, ktorých autormi sú vojvodinskí Slováci. Takto návštevníci Veľtrhu spoznajú aj slovenskú vojvodinskú literárnu tvorbu. V priebehu veľtrhu MSS realizuje aj nákup kníh pre slovenské školy a predškolské ustanovizne, z prostriedkov získaných po projektoch z ÚSŽZ.

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia literárnej tvorby vojvodinských Slovákov návštevníkom veľtrhu, zoznamovanie sa s literárnou tvorbou autorov z iných krajín, vzájomné sa zoznamovanie, nadväzovanie spolupráce, ako v oblasti literárnej tvorby, tak aj medzi vydavateľmi, prekladateľmi, tlačiarmi a všetkými ktorých záujmom je ĺiterárna tvorba.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 15 300 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
480 € 300 € 0,48 € 0,10 € 0,0071 €

Žiadosť číslo 0165/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - cestovné poistenie

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0165/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com