Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Pre uskutočnenie a organizovanie matičných podujatí pre ich úspešnejšiu realizáciu Matica slovenská potrebuje zabezpečenie projektora s príslušenstvom. Totiž pre uskutočňovanie zasadnutí matičných orgánov, pre prezentácie kníh, umeleckých diel, organizovanie prednášok, konferencií a seminárov, potrebné a niekedy až nevyhnutné je technické zabezpečenie projektorom s príslušenstvom: projekčným plátnom a držiakom. Takto by všetky tieto podujatia boli kvalitnejšie, efektívnejšie a úspešnejšie. Je to takmer nevyhnutné technické zabezpečenie pre organizovanie všetkých tychto podujatí, ktoré Matica slovenská v Srbsku organizuje.

Očakávaný prínos projektu

Všetky podujatia, ktoré Matica slovenská v Srbsku organizuje, taktiež bežná činnosť Matice by bola úspešnejšia, kvalitnejšia, efektívnejšia nielen pre matičiarov, ale pre všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú, alebo na nejaký spôsob prispievajú k matičnej činnosti.

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
900 € 0 € 0,90 € 0,18 € -

Žiadosť číslo 0878/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com