Nákup projektora s príslušenstvom pre Maticu slovenskú v Srbsku

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2020 do 31.12.2020

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Činnosť ústredia Matice slovenskej v Srbsku je veľmi obsiahla a rôznorodá. Pre organizovanie matičných zasadnutí, prezentácií kníh, umeleckých diel, organizovaní prednášok, konferencií a seminárov, potrebné by bolo zabezpečiť projektor s príslušenstvom: projekčným plátnom a notebookom. Takto by všetky tieto podujatia boli efektívnejšie a úspešnejšie. Je to nevyhnutné technické zabezpečenie pre organizovanie týchto podujatí, ktoré Matica slovenská v Srbsku organizuje.

Očakávaný prínos projektu

zabezpečili by sa technicky nevyhnutné podmienky pre organizovanie matičných podujatí, ktoré by boli kvalitnejšie a efektívnejšie

Podobné aktivity:

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 600 € 0 € 3,20 € 0,32 € -

Žiadosť číslo 0644/RS/2020 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť nepodporená dotačnou subkomisiou.

Požadované položky: technické zabezpečenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com