Slovenský svetový kalendár 2022

 

Organizátor

Slovenský kultúrny klub

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

2 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Šiesty ročník Slovenského svetového kalendára nám prináša príspevky z vyše dvadsať krajín sveta. Zaoberáme sa v nich fungovaním slovenských spolkov, vzdelávacích centier a iných foriem krajanskej činnosti vo svete, ale načierame aj do minulosti našich krajanských komunít. Neuniklo nám ani založenie nového spolku Slovensko-španielskej únie v Gerone, v Španielsku. Zároveň si v tomto ročníku pripomíname tristo rokov slovenskej komunity v maďarskom Sarvaši, alebo sa zaoberáme pripomínaním si osobností z našej minulosti vo forme odhaľovania pamätných tabúľ v Bulharsku a Ukrajine. Všímame si aj vydanie nových slovenských kníh v našom zahraničí a najmä nás teší bohatá aktivita vzdelávacích centier, ktorú podnecuje najmä Medzinárodný inštitút a Asociácia slovenských vzdelávacích centier (ISEIA). Venovať sa najmladším krajanom má osobitný význam pre budúcnosť. Teda aj tento ročník Slovenského svetového kalendára je bohatý a rôznorodý. Určite prispeje k svojmu účelu a zároveň poteší a pobaví.

Tohto roku sme sa rozhodli kalendáriovú časť spestriť výzorom budov, v ktorých jednotlivé krajanské organizácie a spolky sídlia. Podarilo sa nám to v značnej miere, hoci sme zistili, že iba v krajinách východnej Európy krajanské spolky majú priestory pre svoje pôsobenie vo svojom vlastníctve a v krajinách západnej Európy si ich prenajímajú. Najnovšie, roku 2021 svoj dom dostala slovenská komunita v Rijeke, v Chorvátsku, na pobreží Jadranského mora.

Charakteristika projektu

V duchu tradícií vydávania slovenských kalendárov ešte v 19.storočí, prvý Slovenský svetový kalendár je prvý pokus obsiahnuť v podobe ročenky a svojraznej kroniky slovenský krajanský život vo svete: od Austrálie, cez jednotlivé europske krajiny až po Spojene štáty americké, Kanadu a Argentinu. Projekt Slovenského svetového kalendára nadväzuje na jednorázový pokus vydávať takú publikáciu Bekečškej Čabe roku 2011.Vydávanie tohto kalendára bude zastrešené Uradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenský svetový kalendár na rok 2022 bude distribuovaný po jednotlivých krajinách a krajanských spolkoch a organizáciach po celom svete a predstavený bude na Knižnom veľtrhu Biblioteka v Bratislave.

Očakávaný prínos projektu

Ročenka mapujúca minulosť a súčasný život Slovákov v zahraničí po celom svete od Austrálie po USA

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 15 800 €.

 

Viac informácií:

https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2022.pdf

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 2 000 € 250,00 € 2,50 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0011/RS/2021 (R): Podporená

Požadované položky: predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra;grafické úpravy;iné (spresniť v poznámke)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0011/RS/2021

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com