Slovenský svetový kalendár on line 2023

 

Organizátor

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

3

Počet zasiahnutých

5 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Svetový kalendár 2023 on line


Charakteristika projektu

Cieľom je udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí , aj vo forme súčasných elektronických médií. Slovenský kalendár, ktorý začal vychádzať v roku 2016 v klasickej forme, teda dostáva aj svoju digitálnu formu na stránke www.slovenskykalendar. V elektronickej forme obsahy Slovenskeho svetového kalendára sa dostávajú do všetkých kútov sveta, kde je internet a umožnia na tejto stránke vzájomné informovanie sa Slovákov po celom svete. Je tam možnosť informovať sa o Slovákoch vo svete, ale aj na Slovensku o najnovších podujatiach v rámci jednotlivých komunít od Austrálie po Kanadu. Zároveň umožňuje v elektronickej forme čítať Slovenský svetový kalendár aj tým zaujemcom, ktorým sa v papierovej, trojrozmernej forme do rúk nedostal. Stránku sme spustili začiatkom roka 2017

Očakávaný prínos projektu

Ročenka mapujúca minulosť a súčasný život Slovákov v zahraničí od Austrálie po USA www.slovenskykalendar.com

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 15 800 €.

 

Viac informácií:

https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2023.pdf


Viac informácií tu


 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 000 € 500 € 333,33 € 0,20 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0735/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0735/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com