Adventný projektový týždeň v Slovenskej národnostnej základnej škole v Mlynkoch

 

Organizátor

Mónika Szabó

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 14.12.2022 do 20.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch každý rok usporiada slovenský týždeň počas adventu. V rámci 5 dňového programu sa každí žiak zo školy sa zúčastňuje na naších programoch. Učitelia vytvárajú počas školského vyučovacieho dňa ručné zručnosti rôzneho typu. V roku 2022 chceli by sme prvý deň zmeniť našu školu na kulinárku firmu, kde spolu upečieme svoje medovníky, ozdobíme ich a v našej peci si ich vypečieme. Tento prvý deň sa deti naučia základné gastronomické výrazy, väčšie ročníky prirovnávajú tradičné medovníky pomocou fotiek a národov, reprezentujú po slovensky pred ostatnými. Na druhý deň sa škola premení na keramikársku dielňu, keď pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy vyhotovia slovenské taniere, šálky a vianočné ozdoby, ktoré potom vypálime a z hliny vyhotovené ozdoby, náradia ozdobujeme tradičnými slovenskými motívmi z osady. Na tretí deň sa premení naša škola na kúželný rozprávkový svet, kde deti v rozprávkarskej triedy si vypočujú slovenské rozprávky v prednese učiteliek slovenčiny, a kvetinárskej triede vyhotovia si adventné vence, ozdoby z kvetov a plodov. Na štvrtý deň sa premení naša škola na veľké divadlo v rámci ktorého každá trieda si prednesie malú slovenskú scénku zo života Ježiša, spievajú slovenské koledy a recitujú slovenské Vianočné básne. Posledný deň projektu pred veľkou verejnosťou - pri kostole, v slovenskom dome - každá trieda naladí celú dedinu, záujemcov, rodičov na blížiaceho čara, keď oslavujeme narodenie Ježiša. Celý prednes jednotlivých tried prebieha v duchu našej slovenčiny, ten deň si záujemci na malej výstavke si pozrú projektové výsledky, hodnotia vytvorené produkty a my ako učitelia prekvepíme obecenstvo s malou Vianočnou hrou. Také ešte nebolo v našej škole, ale ako dar deťom chceme im ukázať dobré príklady. Keby sa nám podarilo získať Tárajka a Popletajka v tom prípade by ešte nasledovala posledný deň ich predstavenie.

Očakávaný prínos projektu

Deti sa aktívne zapojá do činnosti slovenskej komunity, uvedomujú si, že patria k slovenskej národnosti, posiľňujeme v nich národnostnú identitu, a ako najdôležitejšie celý projekt je zameraný na používanie slovenského jazyka, slovenských tradícií.

Dodatočné informácie

Súbeh podávam v mene školy, lebo sprevádzkovateľ je Školský obvod, ktorý získané prínosy by chcel brať do svojho inventáru.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 250 € 500 € 28,33 € 17,00 € 0,0050 €

Žiadosť číslo 1114/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - CD, audio, kazety, kľúče, reproduktory

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1114/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Maďarsko Slovenčinár-metodický časopis - od 1.11.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Prístavba polootvorenej stodoly - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov - od 1.5.2022 do 21.12.2022

Maďarsko Festivaly a národnostné kvalifikačné súťaže Folklórneho spolku Furmička - od 1.5.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Vydanie knihy: Tradícia kulinárskej kultúry v románoch Pála Závadu - od 2.1.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydanie časopisu Pilíšan(ka) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykový kurz pre dospelých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko XX. Národnostný deň v Rétšágu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Už cez Ečer... Vydanie nosiča zvukového záznamu - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Ja Jánošík - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náš Kalendár 2023 - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Slovenského seniorátu v Rumunsku - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti - LuDo - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Bezpečnostná premávka detí - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Mapa Slovenská Budapešť na internete - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko vydanie publikácie Svadobné zvyky Slovákov v Šóškúte - od 17.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Webová stránka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obnova webovej stránky Ľudových novín www.luno.hu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykovy kurz v Bükkszentkereszte - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Matrika Békéšskej Čabe, Slovenského Komlóša, Ambrózky, Malého Kereša a Veľkého Bánhedeša - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 15-ročné jubileum založenia Kultúrneho spolku pre Mlynky v Mad'arsku (2007-2022) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko MLYNKY 275 - od 27.11.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vytvorenie webovej stránky Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz trochu inak - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti Športového a kultúrneho spolku Pilíš - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Malí záhradkári - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti - od 1.1.2022 do 31.12.2023

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com