INTERAKTÍVNA SLOVENČINA

 

Organizátor

Márta Glück Papucsekné

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská národnostná škola v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.4.2018 do 20.12.2033

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

V Slovenskej národnostnej škole v Mlynkoch máme záujem už na prvom stupni základnej školy vyučovať slovenský jazyk najmodernejšími metódami pomocou interaktívnej tabule a vzdelávacích programov, ktoré uľahčujú vzdelávanie v slovenčine. Potrebujeme zakúpiť interaktívnu tabuľu, štandardný projektor, držiak na projektor, laptop, vzdelávacie programy v slovenčine.

Dobré základy slovenského jazyka a dobrý vzťah k slovenčine je možné získať aj vďaka inovatívnym prístupom a modernizácii vyučovania.

Pre rodičov aj verejnosť pravidelne organizujeme otvorené hodiny, na ktorých majú možnosť sledovať prácu učiteľa aj svojich detí. Máme záujem inovovať vyučovacie metódy a používať modernú techniku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 485 € 1 400 € 12,43 € 4,97 € 0,0140 €

Žiadosť číslo 0757/HU/2018 (R): Podporená

Požadované položky: interaktívna tabuľa, štandardný projektor, držiak na projektor, laptop, vzdelávacie programy v slovenčine

Schválené položky: interaktívna tabuľa, projektor, držiak na projektor, nákup softwaru (vzdelávacie programy v slovenčine)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0757/HU/2018

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Maďarsko INTERAKTÍVNA SLOVENČINA - od 20.4.2018 do 20.12.2033

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.