Připojte se k pochodu po stopách hrdinů v roce 2024 Z Osvětimi do Žiliny

 

Organizátor

NEZARADENÉ

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Osvienčim

Poľsko Poľsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 22.7.2024 do 24.8.2024

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Vážení přátelé,

zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba–Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála. Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

Také v roce 2024 připravujeme v době letních prázdnin pochod s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami, a to opět ve dvou termínech. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické. Upozornění: nutnou podmínkou k uskutečnění pochodu je alespoň 30 přihlášených. Pokud tohoto počtu nedosáhneme, budeme muset pochod zrušit. V případě zrušení pochodu Vám zaplacené poplatky samozřejmě vrátíme.

Vzhledem k tomu, že si v tomto roce budeme připomínat hned tři jubilea (v dubnu uplyne 80 let od samotného útěku, v srpnu 10 let od prvního pochodu a v září 2024 by se Rudolf Vrba dožil 100 let), rádi bychom na konci srpnového turnusu uspořádali s našimi partnery v Žilině závěrečný Galavečer, na který chceme pozvat úplně všechny, kteří kdy pochod absolvovali. O detailech tohoto záměru budeme ještě včas informovat formou pozvánky.

Přihlášky

Online přihlašovací formulář naleznete zde:

Termín: 22. – 27.7. 2024 on.icej.org/Vrba-Wetzler-2024-july

Termín: 19. – 24. 8. 2024 on.icej.org/Vrba-Wetzler-2024-August

Na jeden formulář můžete přihlásit až čtyři osoby, které budeme považovat za jednu skupinu, která může nocovat v jedné místnosti, což podle možností zohledníme při organizaci ubytování.

Pro rok 2024 jsme zjednodušili systém poplatků. Platí jednotná cena 8 700 Kč (359 Eur) na osobu bez ubytování v Žilině. Kromě toho si můžete objednat nocleh v Žilině a další fakultativní služby, které jsou upřesněny v přihlašovacím formuláři.

Poplatek se vypočte po vyplnění formuláře automaticky sečtením cen pro všechny přihlašované osoby včetně všech doplňkových služeb a případně objednaných triček. Takto vypočtenou částku uhraďte na účet ICEJ, variabilní symbol 117.

Pro platby z České republiky – korunový účet u FIO banky č. 2001528834/2010.

Pro platby ze zahraničí – eurový účet u banky FIO: IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX.

V případě platby ze zahraničí nese bankovní poplatky plátce, zaškrtněte proto volbu (OUR), nikoli (SHA) ani (BEN).

Trasa dlouhá asi 130 km je rozvržena do šesti dnů pochodu. Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku Muzea Auschwitz. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem v Neologické synagoze v Žilině.

Etapy:

  1. Auschwitz-Birkenau – Pisarzowice 32 km
  2. Pisarzowice – Magurka Wilkowicka 25 km
  3. Magurka Wilkowicka – Szczyrk 17 km
  4. Szczyrk – Milówka 25 km
  5. Milówka – Zwardoň 20 km
  6. Zwardoň – Skalité, dále vlakem do Žiliny 12 km

Program:

Účastníci se dopraví v neděli, den před začátkem pochodu, do Osvětimi, kde budou mít zajištěno ubytování v Centru Dialogu i Modlitwy, http://www.cdim.pl/en (check-in od 14 hodin). Oficiální začátek programu je v neděli v 19.00 hodin, kdy se účastníci seznámí s realizačním týmem, budou rozdány informační brožury a vydány organizační pokyny. Samotný pochod začíná v pondělí ráno v 8.00 hodin společným odchodem do Birkenau. Cestou se zastavíme u původní rampy, projdeme kolem Fontány slz a dojdeme až ke vchodu do areálu, kde se společně vyfotíme. Poté se vydáme do části tábora zvané Mexiko – do prostoru, odkud Vrba s Wetzlerem z tábora utekli. Zde se seznámíme detailněji s okolnostmi útěku a vydáme se k cíli pondělní etapy.

Prohlídka celého táborového komplexu Muzea (Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau) není součástí pochodu, doporučujeme však její absolvování všem, kteří s tímto místem nejsou obeznámeni. Zájemci se mohou zúčastnit skupinové studijní prohlídky s odborným výkladem v neděli, tedy den před zahájením pochodu, od 10.00 hodin (více informací naleznete níže). Kvůli objednání průvodců je nutno, abyste zájem o prohlídku vyznačili v přihlášce, stejně jako zájem o zajištění ubytování ze soboty na neděli v Centru Dialogu i Modlitwy.

Výpravu budou doprovázet průvodci a doprovodné vozidlo. Na místech, o kterých se zmiňují ve svých vzpomínkách Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, se budou číst příslušné pasáže z jejich knih. Po celou dobu pochodu je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.

Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Po příjezdu do Žiliny se všichni odeberou na místo bývalého starobince, kde byla Osvětimská zpráva sepsána. Ve večerních hodinách se v Neologické synagoze v Žilině uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pochodu. Součástí večera bude také kulturní program.

Služby a ceny:

V rámci poplatku je zajištěno ubytování se snídaní a večeří po šest nocí v Polsku. Kromě toho si můžete objednat nocleh v Žilině po ukončení pochodu, a to hotel se snídaní v ceně 50 EUR (sdílené ubytování ve dvoulůžkovém pokoji). Dále si můžete objednat prohlídku Muzea Auschwitz a dodatečné ubytování v Osvětimi ze soboty na neděli před začátkem pochodu. Rovněž nabízíme dopravu ze Žiliny do Osvětimi společným vozidlem.

Jídlo během dne není zajišťováno; nicméně neputujeme pouští, takže je dostatek příležitostí potraviny si po cestě nakoupit. Pro všechny účastníky je v sobotu v podvečer v Žilině zajištěno občerstvení v synagoze, které je rovněž v ceně.

Ubytování na trase je zajištěno v horských chatách

Kromě penzionu v Osvětimi a hotelů v Sczyrku a v Žilině je ubytování s polopenzí zajištěno v prostých horských chatách, do kterých účastníci dojdou vždy večer a ze kterých se další ráno vydají znovu na cestu.

Důležité pokyny:

Hlásit se můžete až do naplnění ubytovací kapacity, která je 36 osob. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme, abyste s přihláškou neváhali. Podmínkou pro konání pochodu je dosažení minimálního počtu 30 účastníků. Pořadatelé si vyhrazují právo pochod zrušit z důvodu nedostatečného počtu přihlášených. V takovém případě dostanete včas zprávu a peníze vrátíme.

Účast nezletilých do 18 let věku je možná pouze za podmínky, že bude přítomen také jejich zákonný zástupce. Vzhledem k fyzické náročnosti pochodu i psychickým nárokům spojeným s prohlídkou tábora smrti doporučujeme účast teprve od 15 let věku. Upozorňujeme, že pochod je fyzicky náročný i pro dospělé osoby (často se překonávají vzdálenosti nad 20 km horským terénem). Účastníci pochodu se přihláškou zavazují respektovat pokyny průvodců a řád pochodu. Je nutné, aby si sjednali cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pochodu a tuto skutečnost při zahájení pochodu prokázali organizátorům. (Občané EU si mohou vystačit s Evropskou kartou zdravotního pojištění, která kryje základní ošetření, ale i pro ně je vhodné cestovní pojištění sjednat.)

Doplňující informace pro zájemce o studijní prohlídku Muzea Auschwitz:

Přihlášení zájemci se shromáždí v neděli v 9.30 hodin před hlavním vchodem do Muzea Auschwitz.

Samotná prohlídka začíná v 10.00 hodin. Zde budou účastníci rozděleni do studijních skupin po max. 30 osobách. Každou takovouto skupinu bude provádět odborně vyškolený průvodce Muzea Auschwitz, podle složení účastníků v českém/slovenském a v anglickém jazyce. Vstupné do muzea je pro přihlášené hrazeno z poplatku účastníka. Upozorňujeme, že ubytování ze soboty na neděli v Centru Dialogu i Modlitwy není součástí základní ceny, můžete si je ale volitelně objednat v přihlašovacím formuláři.

Nabídka triček

Účastníci si mohou objednat také trička s logem pochodu. Cena jednoho trička je 15 €/ 390 Kč. Trička pro vás budou připravena při příjezdu do Osvětimi.

Těšíme se na vás!

Tým ICEJ

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Poľsko z oblasti Občianska angažovanosť

Poľsko Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku - od 21.6.2024 do 19.8.2024

Poľsko Připojte se k pochodu po stopách hrdinů v roce 2024 Z Osvětimi do Žiliny - od 22.7.2024 do 24.8.2024

Poľsko Bádateľ v komikse - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Poľsko Mimoriadna úhrada za plyn v budove Spolku Slovákov v Krakove - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Vydanie knihy - Dominik Kaľata, biskup, ktorý staval mosty - od 4.3.2024 do 31.12.2024

Poľsko Živá ľudová kultúra v Slovenskom dome vo Vyšných Lapšoch - od 4.4.2024 do 31.12.2024

Poľsko Nákup technického vybavenia pre redakciu Život - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Poľsko Nákup odmien do súťaží organizovaných redakciou Život - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Vydanie Almanachu Slováci v Poľsku XXV. - od 28.2.2024 do 31.12.2024

Poľsko Vydanie kalendára Života 2025 a pracovného kalendára na rok 2025 - od 8.4.2024 do 31.12.2024

Poľsko Aktivity v Slovenskom dome v Kacvíne - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Rozvoj činnosti slovenskej dychovej hudby v Kacvíne - od 15.4.2024 do 31.12.2024

Ako môže krajan/občan pomôcť v roku 2024 Slovensku (hoci aj zo zahraničia)? - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko XXXI. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku - od 25.2.2024 do 31.12.2024

Poľsko Príprava a vydanie didaktických pomôcok na vyučovanie slovenského jazyka - od 1.3.2024 do 31.12.2024

Poľsko Nákup pracovných zošitov a učebníc pre žiakov slovenského jazyka v Poľsku - od 3.6.2024 do 31.12.2024

Poľsko Vytvorenie webovej stránky časopisu Život - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Poľsko Aktivity v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Kultúrno-vzdelávacie aktivity v Slovenskom dome v Podvlku - od 2.1.2024 do 31.12.2024

Poľsko Sprístupnenie služieb slovenských tlačových agentúr - od 1.3.2024 do 28.2.2025

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com